Kategoriarkiv: Jesus

JESUS, GUDS SØNN,
MIN VENN. 

Alt er blitt til ved ham,
uten ham
er ikke noe
blitt til.
Det som ble til4 i ham,
var liv, og livet var
menneskenes lys.

MENNESKEHETENS STØRST  
PROBLEM ER 
GUDS VREDE
VÅR ENESTE REDNING ER JESUS.

Men han ble såret
for våre lovbrudd 
knust for våre synder.
Straffen lå på ham,
vi fikk fred  ved hans sår
ble vi helbredet.
Jes. 53.5.

        JEG VIL HELLER HA JESUS

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.
Heller ham enn de skatter som smuldrer til muld.
Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land.

Heller ledet hver dag av en naglemerket hand.
Ref.
Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,

men i lenker være lagt.
Jeg vi heller ha Jesus enn hva som helst
meg verden kan by i dag.

Jeg vi heller ha Jesus enn bifalls brus.
Jeg vil heller han tilbe i Herrens hus.
Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry.
Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.
Ref.
Han er perlenes perle og skattenes skatt,
er mer lys enn ved daggry som følger på natt.
Han er alt for min lengtende sjel her på jord.
Jeg vil heller ha Jesus og gå i hams spor.
Ref.

112. Hjerte med kors 1

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»   (Ap.gj.4,2)

                                                          KORSFESTELSEN
                                                                    113. Hjerte med kors. 5.
                              ALT FOR VÅR SKYLD OG FOR VÅR SKYLD.

Iblant spikret en midt på korset en plugg som den korsfestede kunne hvile på, iblant også et lite feste under føttene. Om Jesus hadde der, vet vi ikke. Hendene ble spikret til test  ble også disse spikret fast. Slik med Jesus. Knærne ble bøyd, så fotbladet kom inn mor treer. Når kroppstyngden slet i hendene, brakk ofte armene. På tross av den veldige lidelsen inntrådte ikke døden raskt. Hvis de korsfestede ikke døde av utmattelse, kunne de leve opptil et par døgn. Og all denne grufulle lidelsen ble min kjære Frelser til del! Hvilken grenseløs kjærlighet. Ingen nagler kunne binde ham til korset, han hang der frivillig, bare fordi han elsket oss.
Fredrik Wisløff.

VI TROR.

At Jesus er Herre i absolutt forstand,
og det fins derfor ikke grenser for
hans herrevelde.
Denne maktposisjon vant han ved
sin død og oppstandelse, og han skal
vise den for alle når han åpenbares i
herlighet. Inntil da tar vi i troen tilflukt
til han som vår Herre og bøyer oss i
lydighet for hans vilje med vårt liv. 
(09.03.
Kors 8

                                                    PÅSKEN 2019
Dagene før påske kalles faste. Her kommer noen tekster for fastetiden.
12.03:Getsemane. 15.03:Timen er kommet.18.03:Judas. 22.03:Bundet. 26.03:Jesus hånes. 29.03:Den falske nøytralitet. 01.04:Vi var også med. 04.04:Se det mennesket. 07.04:Far! tilgi dem. 11.04: Med Jesus til paradis. 15.04:Forlatt.19.04 Det er fullbrakt!!! 19.04:Begravelse. 21.04:Graven er tom!!!  24.04: Oppdraget.
(Tekstene er hentet fra boken For vår skyld. Se om det under Respons: Mannen som forandret verdenshistorien.)

Jesus er Gud som menneske.
På én gang en historisk person
og samtidig Gud i himmelen og
tilstede ved sin ånd hos alle
som tror på ham.
Rose 1.

Jesus oppleves noen ganger som en forstyrrelse. Grunnen er at han er en type som du er nødt til å ta stilling til når han kommer på besøk. Han gjør noe med folks liv. Han kommer ikke på besøk for å selge noe, eller bare for å si «hei» og så gå igjen. Han vil noe, når han kommer! Og det han vil, er å opprette et dypt gjensidig forhold. Ikke bare et vennskapsforhold, men noe mer! Mye mer!
       
 Han banker på. Slipp han inn, han vil deg bare vel..                                                                                                  

HAN KOM FOR Å BLI.
HAN GIKK OMKRING OG GJORDE VEL.
SÅ BLE HAN TATT OPP TIL HIMMELEN,
LØFTET UT AV TID OG ROM.
NÅ KAN HAN VÆRE ALLE STEDER TIL ALLE
TIDER FOR ALLE MENNESKER.
HAN KOMMER IGJEN FOR Å OPPRETTE
DET EVIGE FREDSRIKE

Lys i kransen

                                               DET STORE MYSTERIET

Ved tro på Jesus lukket Gud meg inn i det store mysteriet. Da forsto jeg det jeg ikke skjønte. Forsto det uforståelige. Trodde det utrolige. Fikk en fred som overgår all forstand

Det utenkelige og uforståelige
Joh. 1, 1-4.  1.Kor.2,9-10
Jomfrufødselen.
Luk.1,26-38. 2.1-20.
Jesus døde for meg.
Matt.27,31-56.   Jes.53,5. 
Jesus sto opp fra de døde.
Matt.28, 1-10.
Han kommer igjen.
Joh.14, 23. 28.
Himmel på jord.
Åp. 21,1-5.
Guds visdom.
Rom.11.33.

DET JESUS IKKE SIER

Jesus sier ikke:
Jeg skal vise deg veien, men ”Jeg er veien”
Jesus sier ikke:
Jeg vil lære deg sannheten, men ”Jeg er Sannheten”.
Jesus sier ikke:
Jeg gir deg livet, men  ”Jeg er livet”
Jesus sier ikke slik om frelsen og evig liv:  Gjør så godt du kan, men: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.»
Joh. 14.1-73,16.

                                                      GANSKE ENKELT
I JULEN
feirer vi at Jesus kom.
I PÅSKEN
gjorde han det han kom for: Sonet for alle våre synder.
1. påskedag sto han opp fra de døde.
DISIPLENE
fikk oppdraget.
KRISTI HIMMELFARTSDAG
reiste han hjem igjen til sin Gud og Far
I PINSEN
kom han tilbake sammen med Den Hellige Ånd. Usynlig, men virksom. Nå er han ikke avhengig av tid og rom. Han er alle steder til alle tider for alle mennesker.
PÅ DEN SISTE DAGEN
kommer han synlig tilbake  for å dømme levende og døde og for å etablere sitt rike på en ny jord.

Ønsker du å «fordype» deg  i dette kan du se skrift -henvisningene til Bibelen her.
Luk. 2,1-20Matt. 1,18-25.  *   Joh. 19,1-30.  Jes. 53,5.   Matt.28,1-15.  Luk. 24,1-43.  * Matt. 28,16-20 Apg. 1,6-14.  1. Joh. 2,1-2. Apg. 2,14-34 -*  Mark. 13,24-27.  Åp. 2.1-4. Joh. 3,16.Roser 7.

GANSKE ENKELT.

I JULEN feirer vi at Jesus kom.
I PÅSKEN gjorde han det han kom for: Sonet for alle våre synder
KRISTI HIMMELFARTSDAG reise han hjem igjen til sin Gud og Far.
I PINSEN kom han tilbake sammen med Den Hellige Ånd. Usynlig, men virksom.
Nå er han ikke avhengig av tid og rom. Han er alle steder til alle tider for alle mennesker.
HAN KOMMER SYNLIG TILBAKE for å dømme levende og døde og for å frelse dem som tror på han.  Andre blir i et evig utenforskap.


Rose 1.