Kategoriarkiv: Jesus

                KONTAKT MED GUD.
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved kirkegang,
ikke ved religiøse øvelser, ikke i naturen, men
bare ved troen på Jesus. Jesus sier det selv:
«Ingen kommer til Far uten ved meg.
(Joh.14.1-7.)  

                        JEG VAR !

*****************************************
Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myte
da vi kunngjorde for dere vår Herre
  Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
  vi var øyenvitner og så hans
  guddommelige storhet.
******************************************
  (2. Pet,1,16)

            NÆRKONTAKT MED GUD.
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved kirkegang,
ikke ved religiøse øvelser, ikke i naturen, men
bare ved troen på Jesus. Jesus sier det selv:
«Ingen kommer til Far uten ved meg.
(Joh.14.1-7.)  

                          JEG VAR !

*******************************************
  Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter
  da vi kunngjorde for dere vår Herre
  Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
  vi var øyenvitner og så hans
  guddommelige storhet.
*******************************************
(2. Pet.1,16.)

Skyer 1.

Kristi himmelfartsdag

            OVER OG UT?
          Nei absolutt ikke

Da ble Jesus løftet ut av tid og
rom. Nå er han alle steder, til
alle tider,for alle mennesker.
Og han kommer inn til alle som
åpner «døren.»
Apg.1,9. Åp.3,20.   Rom. 10,13.

                                                                  rolf2

              JEG VAR FØR ALT.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var
hos Gud, Og Ordet var Gud. Han var
i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til Det som ble til i ham, var
liv, og livet var menneskenes
lys. Lyset skinner i mørket, og
mørket har ikke overvunnet det.
 Joh. 1,1-5.

 

JESUS, GUDS SØNN,
MIN VENN. 

Alt er blitt til ved ham,
uten ham
er ikke noe
blitt til.
Det som ble til4 i ham,
var liv, og livet var
menneskenes lys.

MENNESKEHETENS STØRST  
PROBLEM ER 
GUDS VREDE
VÅR ENESTE REDNING ER JESUS.

Men han ble såret
for våre lovbrudd 
knust for våre synder.
Straffen lå på ham,
vi fikk fred  ved hans sår
ble vi helbredet.
Jes. 53.5.

        JEG VIL HELLER HA JESUS

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.
Heller ham enn de skatter som smuldrer til muld.
Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land.

Heller ledet hver dag av en naglemerket hand.
Ref.
Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,

men i lenker være lagt.
Jeg vi heller ha Jesus enn hva som helst
meg verden kan by i dag.

Jeg vi heller ha Jesus enn bifalls brus.
Jeg vil heller han tilbe i Herrens hus.
Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry.
Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.
Ref.
Han er perlenes perle og skattenes skatt,
er mer lys enn ved daggry som følger på natt.
Han er alt for min lengtende sjel her på jord.
Jeg vil heller ha Jesus og gå i hams spor.
Ref.

112. Hjerte med kors 1

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»   (Ap.gj.4,2)

                                                          KORSFESTELSEN
                                                                    113. Hjerte med kors. 5.
                              ALT FOR VÅR SKYLD OG FOR VÅR SKYLD.

Iblant spikret en midt på korset en plugg som den korsfestede kunne hvile på, iblant også et lite feste under føttene. Om Jesus hadde der, vet vi ikke. Hendene ble spikret til test  ble også disse spikret fast. Slik med Jesus. Knærne ble bøyd, så fotbladet kom inn mor treer. Når kroppstyngden slet i hendene, brakk ofte armene. På tross av den veldige lidelsen inntrådte ikke døden raskt. Hvis de korsfestede ikke døde av utmattelse, kunne de leve opptil et par døgn. Og all denne grufulle lidelsen ble min kjære Frelser til del! Hvilken grenseløs kjærlighet. Ingen nagler kunne binde ham til korset, han hang der frivillig, bare fordi han elsket oss.
Fredrik Wisløff.