JEG VAR !

*******************************************
  Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter
  da vi kunngjorde for dere vår Herre
  Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
  vi var øyenvitner og så hans
  guddommelige storhet.
*******************************************
(2. Pet.1,16.)

Skyer 1.

Kristi himmelfartsdag

            OVER OG UT?
          Nei absolutt ikke

Da ble Jesus løftet ut av tid og
rom. Nå er han alle steder, til
alle tider,for alle mennesker.
Og han kommer inn til alle som
åpner «døren.»
Apg.1,9. Åp.3,20.   Rom. 10,13.

                                                                  rolf2