Alle innlegg av Rolf Ruud

UTEN PINSE INGEN FRELSE.

Fader Johannes 1 (2)
F
ader Johannes
Pinsen er kanskje den viktigste hendelsen for oss mennesker. Det var den som knyttet oss til Gud og til Kristi frelsesverk og som lover oss frelsen hos Gud.

Les mer

Mann.Tenker 3

 HVA MED FREMTIDEN?

Tenker du på den med glede? Men angst?
Er Gud med nå du tenker framover?
Hva med denne?

 Jeg tror på Jordens forvandling
Jeg tror på jordens forvandling

en gang, en tid et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede
da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet
og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden,
den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever!
Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling,
en tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes,
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus.
Den som vil tro skal se.

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg en fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny.
Eyvind Skeie.

        JEG VIL HELLER HA JESUS

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.
Heller ham enn de skatter som smuldrer til muld.
Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land.

Heller ledet hver dag av en naglemerket hand.
Ref.
Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,

men i lenker være lagt.
Jeg vi heller ha Jesus enn hva som helst
meg verden kan by i dag.

Jeg vi heller ha Jesus enn bifalls brus.
Jeg vil heller han tilbe i Herrens hus.
Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry.
Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.
Ref.
Han er perlenes perle og skattenes skatt,
er mer lys enn ved daggry som følger på natt.
Han er alt for min lengtende sjel her på jord.
Jeg vil heller ha Jesus og gå i hams spor.
Ref.

112. Hjerte med kors 1

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»   (Ap.gj.4,2)