Alle innlegg av Rolf Ruud

sSe solens skjønne lys og prakt 5.

Se, solens skjønne lys og prakt har
ført sitt løp til ende, seg verden har
til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon
hende! Tred frem for himlens port,
kast all bekymring bort, la dine øyne,
hu og sinn / på Jesus være rettet inn!
(Christian Scriver. Tysk pret 1686.)

JEG VAR

*****************************************
Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myte
da vi kunngjorde for dere vår Herre

Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
vi var øyenvitner og så hans
guddommelige storhet.
******************************************
2.Pet.1,16.)

     NÆRKONTAKT MED GUD.
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved
kirkegang,ikke ved religiøse øvelser,
ikke i naturen, men bare ved troen på
Jesus. Jesus sier det selv:
«Ingen kommer til Far uten ved meg.
(Joh.14.1-7.)  

sSe solens skjønne lys og prakt 5.

  Se solens skjønne lys og prakt har
  ført sitt løp til ende, seg verden har
  til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon
  hende! Tred frem for himlens port,
  kast all bekymring bort, la dine øyne,
  hu og sinn på Jesus være rettet inn!
(Christian Scriver. Tysk pret 1686.)

 Edvard Grieg. 2

  1. Hva er konfirmasjon?
  2. Hvor mange disipler hadde Jesus?
  3. Hva kalles Edvard Griegs hjem?

    Gi deg litt tid før du klikker, kanskje du vet mer enn tror

Les mer

PINSE

Pinselilje 5.

HVA SJER A?

Mann.Tenker 3

 Spørsmål og forvirring må ha preget disiplene etter at Jesus forlot dem.
Noe kom il å skje, for Jesus hadde sagt at Den Hellige Ånd skulle komme med kraft. Men når og hvordan? Så skjede det på en helt uforståelig og uventet måte:
Les mer

    sSe solens skjønne lys og prakt 5.


Se, solens skjønne lys og prakt

har ført sitt løp til ende,
seg verden har til hvile lagt,
tenk, sjel, hva deg mon hende!
Tred frem for himlens port,
kast all bekymring bort,
la dine øyne, hu og sinn
på Jesus være rettet inn.
                        JEG VAR !

*****************************************
Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myte
da vi kunngjorde for dere vår Herre
  Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
  vi var øyenvitner og så hans
  guddommelige storhet.
******************************************
  (2. Pet,1,16)

            NÆRKONTAKT MED GUD.
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved kirkegang,
ikke ved religiøse øvelser, ikke i naturen, men
bare ved troen på Jesus. Jesus sier det selv:
«Ingen kommer til Far uten ved meg.
(Joh.14.1-7.)  

HVA SKJE R  A?

Mann.Tenker 3

PINSA

Disiplene var nok både forvirret og usikre. Jesus hadde både snakket om Ånd og kraft, Vel når og hvordan?
Det som hendte første pinsedag kom ganske uventa og virkningen var het uventa,
Les mer

Smilefjes 2                                                              Hvorfor?
Vi er skapt til fellesskap med Gud. Når vi ikke har det, blir det som en mangelsykdom. Det vil alltid være noen vesentlig som mangler i livet.
Les mer