Alle innlegg av Rolf Ruud

Jord og himmel møtes

 

‘<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tekstene Venstre side.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                      Vi tar sommerferie  fra 25. juni til midt i august.
                                                 GOD SOMMER.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

                                                   KJENNETEGNET
Hjerte åprnt.
Betegnelsen aktiv kristen brukes om dem som deltar aktivt i menighet og forening. I styrer og komiteer, som ledere i lag og foreninger og lignende. Les mer