1. Hva er konfirmasjon?
2. a. Hvor mange disipler hadde Jesus?
2. b. De hadde også et annet navn enn disipler, hva var det?
3. Hva kalles Edvard Griegs hjem?
Gi deg litt tid før du klikker, kanskje du vet mer enn tror.


Edvard Grieg. 2

Svar:

  1. Konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen. Den som ikke er døpt må la seg døpe før konfirmasjonen.
  2. a. Jesus hadde mange, men utvalgte 12.
    2. b. Apostel betyr å tale på sin herres vengene, hverken mer eller mindre. (Matt.10,1-4.)
  3. Nina og Edvard Griegs hjem kalles Trollhaugen, og ligger i Bergen. Er i dag også kjent for sine konsert.
    .Trollhaugen.T
    Trollhaugen.