Kategoriarkiv: Bønn

                            LIVET
                     Herre Kristus.
Du har ingen annan kropp på jorda
enn våre kroppar, Ingen andre hender
enn våre hender.
Ingen andre føter enn våre føter.
Det er gjennom våre augo at de
medkjensle skodar ut over verda.
Det er ved hjelp av våre føter
at du framleis kan vandra rund
og gjera det gode.
Det er ved hjelp av våre hender
at du i dag velsignar menneske.
Velsign våre sjeler og kroppar
Så me kan vera til velsigning for andre.
Theresa av Avila  (1515-1582)

SLIK KAN DU BE
Vi selv og våre bønner
William Barclay

Foldede hender

Det burde ikke være vanskelig å be. Bønn er den naturligsteing av verden. Den store amerikanske filosofen Villiam James sa det slik: «Det er sagt mye om hvorfor vi bør be og like mye om hvorfor vi bør la det være, men det er sagt svært lite om hvorfor vi ber.

Les mer

      BØNN ER SAMTALE MED GUD 

 

Terese av avila 2                                                          Teresa av Avila.
                                                             1515 – 1582
                                                                 B Ø N N

Les mer

                                                                FRELSESBØNN

Foldede hender

Min himmelske Far
Jeg kommer nå
for å åpne mitt hjerte
og for å motta Ditt løfte
i Din Sønn Jesus Kristus
om evig liv.
Jeg vet at jeg har syndet.
Tilgi meg mine synder
og rens meg.
Jeg bekjenner nå
med min munn
at jeg tror
på Jesus Kristus.
At Han døde for mine synder
og at Du
reiste Ham opp fra de døde.
Jeg mottar nå Jesus Kristus
som Herre og Frelser
i livet mitt.
Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften
i Hans navn
har jeg tilgivelse og evig liv.
Jeg mottar dette
i troen på Herren Jesus Kristus.

           92. Roser

                                                               FRA BØNNENS VERDEN

Her er et utdrag fra boken av Ole Hallesby (Bildet) «Fra bønnens verden.» Har gjort noen språklige endringer. Boken kan du kjøpe hos jesusnett.com. Bildet: Ole Hallesby.
Les mer

BERØRINGEN

Når vi ber kommer vi i berøring med Guds hjerte og kjenner hvordan det brenner for rettferdighet og barmhjertighet og for de svake og fattige på jorden. Da kan vi ikke unngå å bli preget av en dypere omtanke, en større visjon, en mer radikal holdning og mer medfølelse i vår innsats for andre.
Charles Ringma.