FRELSESBØNN

Foldede hender

Min himmelske Far
Jeg kommer nå
for å åpne mitt hjerte
og for å motta Ditt løfte
i Din Sønn Jesus Kristus
om evig liv.
Jeg vet at jeg har syndet.
Tilgi meg mine synder
og rens meg.
Jeg bekjenner nå
med min munn
at jeg tror
på Jesus Kristus.
At Han døde for mine synder
og at Du
reiste Ham opp fra de døde.
Jeg mottar nå Jesus Kristus
som Herre og Frelser
i livet mitt.
Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften
i Hans navn
har jeg tilgivelse og evig liv.
Jeg mottar dette
i troen på Herren Jesus Kristus.

           92. Roser