Kategoriarkiv: Trygg Tro Artikler

                                                   KJENNETEGNET
Hjerte åprnt.
Betegnelsen aktiv kristen brukes om dem som deltar aktivt i menighet og forening. I styrer og komiteer, som ledere i lag og foreninger og lignende. Les mer
PINSE

Pinselilje 5.

HVA SJER A?

Mann.Tenker 3

 Spørsmål og forvirring må ha preget disiplene etter at Jesus forlot dem.
Noe kom il å skje, for Jesus hadde sagt at Den Hellige Ånd skulle komme med kraft. Men når og hvordan? Så skjede det på en helt uforståelig og uventet måte:
Les mer

     
rolf4
BER DU?

En undersøkelse
viser at 80% av det norske folk ber. Kanskje er du en av dem? Fra skapelsen av er det lagt ned i mennesket et behov for hjelp fra høyere makter, derfor er denne høye prosentandelen ikke så overraskende.   
Hvem ber du til?
Les mer

 

 

                          STEFANUS

Stefanusalliansen. 
En misjons- og menneskerettsorganisasjon med
et særskilt fokus på trosfrihet i alle land.
Her et klipp fra deres blad  Stefanus.

                           Bønn 14. (2)

                                VÅR FAR

 Vår Fra i himmelen.
Takk for at vi kan vende os til deg som vår

Far.

Les mer

 

*** Local Caption *** Anfin Skaaheim

SPOR AV GUD.

                                                  Skrevet av Anfin Skaaheim

Som kunstneren setter spor etter seg i kunsten, har Gud satt spor etter seg i naturen, i mennesket, i historien, i kulturen og samfunnslivet.

Les mer

                                                         EN HJERTESAK!
Det er ikke bare vanskelig, det er helt umulig å forklare Gud og hans frelse i Jesus Kristus, slik at det blir forstått.

Les mer

UTEN PINSE INGEN FRELSE.

Fader Johannes 1 (2)
F
ader Johannes
Pinsen er kanskje den viktigste hendelsen for oss mennesker. Det var den som knyttet oss til Gud og til Kristi frelsesverk og som lover oss frelsen hos Gud.

Les mer