EN HJERTESAK!
Det er ikke bare vanskelig, det er helt umulig å forklare Gud og hans frelse i Jesus Kristus, slik at det blir forstått.

Gud har ikke bedt om å forstå, men tro.
Da Peter på pinsedag vitnet om Jesus, gikk det rett til hjerte på tilhørerne, ikke til hode.
Vi har nådd langt på tankens vei, på godt og ondt. Men ingen kan tenke seg fram til forståelse av Gud og hans frelse.

Gud gir seg tilkjenne for dem som vil tro!  Og troen -: Er en hjertesak.
Troen er ikke noe jeg intellektuelt kan prestere. Heller ingen viljesak eller følelse Den ligger bak alt dette, i sentrum av personligheten, i hjertet.

Som vismannen Pasckal har sagt det:
«Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår».
«Men jeg kan ikke tro!»  Nei, men Gud skaper, ved Den Hellige Ånd, troen i hjertet hos den som hører Evangeliet og tar imot det.Les og tro: Ap.gj.2,37. 16,31. Joh.11,40. Rom.10,10.17. Ef.3,17. 1.Pet.1,3.