rolf4
BER DU?

En undersøkelse
viser at 80% av det norske folk ber. Kanskje er du en av dem? Fra skapelsen av er det lagt ned i mennesket et behov for hjelp fra høyere makter, derfor er denne høye prosentandelen ikke så overraskende.   
Hvem ber du til?
Kristen tro
bekjenner seg til den eneste Gud, Bibelens Gud, Jesu himmelske Far. (Jes. 45,5. Matt.11,25-27. Joh.17,1-5.)
Når vi som kristne ber,
så henvender vi oss ikke bare til en høyere makt, men til han som har all makt.  
Jesus, Guds sønn
sier det slik etter sin oppstandelse fra de døde: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden (Matt.28,18.)
Men vi får jo ikke alt vi ber om,
selv om vi ber til den allmektige. Jesus lærer oss at Gud er vår Far.
Som en Far
lytter han til våre bønner, Men det betyr ikke at vi får alt vi ber om.
Som gode foreldre gir heller ikke vi alt det barna ber om.
Han sier også
at når vi mennesker vet å gi barna våre gode gaver, skal vi også være trygge på at Gud gir gode gaver til den som ber han. (Matt. 7.7-11.)
Her poengterer
altså Jesus at vår himmelske Far ikke gir steiner for brød, men alltid gode gaver.
Vi kan hjelpe deg å be.
Se kategorien lengre nede her: Skal vi be med deg?


Bønn 5