STEFANUS

Stefanusalliansen. 
En misjons- og menneskerettsorganisasjon med
et særskilt fokus på trosfrihet i alle land.
Her et klipp fra deres blad  Stefanus.

                           Bønn 14. (2)

                                VÅR FAR

 Vår Fra i himmelen.
Takk for at vi kan vende os til deg som vår

Far.

La navnet ditt helliges.
La ditt navn bli æret av våre liv, i vår lidelse

og død for Kristi skyld.
La ditt rike komme.
Måtte denne verdensorden vike og ditt

kongedømme komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Må du bygge din kirke gjennom lidelse .

Hjelp oss å bekjenne ditt navn trofast, og gi
at våre forfølgere kan vende seg til deg.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Må du dekke behovene for dine vitner i

fengsel og deres familier hjemme, og gi de
forfulgtes enker og de foreldreløse barn det
de trenger.
Og tilgi oss vår skyld slik vi tilgir våre
skyldnere.
Tilgi oss når vi har skammet oss over dine

Vitner og når vi har glemmer dem. Tilgi oss når
vi har forrådt deg, og før oss tilbake til felles-
skapet med deg.  Hjelp oss og velge å tilgi
dem som gjør oss vondt eller vil skade oss.
Og la oss ikke komme i fristelse,
Hold oss borte fra prøvelser som vi ikke er i

stand til å bære, og gi oss tålmodighet til å
stå fast og beholde troen.
Men frels oss fra det onde.
Befri oss fra motstanderen som omringer oss

og fra hans hjelpere.
For riket er ditt
Du vil etablere ditt rike, og du vil dømme i din

tid.
og makten.
Du hjelper os til å stå fast i troen inntil døden.

og æren i evighet.
For til sist vil alle ære deg, og hvert kne må

bøyer seg og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.
Amen.
Maranata.
Ja, kom Herre Jesus.

(Organisasjonen har sitt navn fra den første
martyr  Stefanus. Apg. 7, 54-60.)