JEG VAR FØR ALT.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var
hos Gud, Og Ordet var Gud. Han var
i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til Det som ble til i ham, var
liv, og livet var menneskenes
lys. Lyset skinner i mørket, og
mørket har ikke overvunnet det.
 Joh. 1,1-5.