Til himmelen?

Hvorfor regner så mange med Himmelen når de selv ikke går den veien som fører dit?

Veien!

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh.14,7)

Jesus

 •            VERONICAS SVETTEDUK.

  Verovcas svededuk        Dette er kirkens mest berømte Kristusbilde. Det knytter seg til en                                                           vakker historie, en legende.

  Les mer Continue reading →

 • DEN STORE HISTORIEN

  Gjenfortalt av Ingrid Mork
  og Rolf Ingvar Ruud

  Begynnelsen

  bibel-gammel

  Historien om Jesus begynte lenge før han var født, og sluttet ikke da han døde. Mer enn 700 år før han ble født forutsa profeten Jesaja at han skulle fødes. Og det forunderlige ved Jesus tar ikke slutt der. Han ble født av en jomfru, engler og stjerner varslet at han var født, en konge prøvde å drepe ham, og familien måtte flykte med den nyfødte for å berge ham. Og det var bare begynnelsen.

  Trykk continue reading for å lese mer. Continue reading →

I begynnelsen skapte Gud…

 • ved JølnesfjordenHardanger
  K
  an noen fortelle meg hvor dette er? Bruk mailadressa øverst på bloggen.

Respons

 •     Men han ble såret for våre overtredelser
          og knust for våre misgjerninger.
          Straffen lå på ham for at vi skulle ha
       fred ved hans sår har vi fått legedom. 
  Jes.53.5.
 •  

  kirke-2

  KIRKENS LÆRE

  Kirkens liturgi skal være et uttrykk for Kirkens lære. Da kan ikke den nye nattverdlitturgien være riktig.

  Les mer Continue reading →
 • KONGEN ER DØD

  Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min
  kongsmakt er ikke herfra.»

  Les mer Continue reading →

Trygg tro

 • Påskeliljer

  blue_divider

 •                   LYSET  VIL  ALLTID  OVERVINNE  MØRKET.

  Artikkel av Eivind Frøen i Nyhetsmagasinet fra Asia Link. g
  jengitt med tillatelse,
  RAPPORT FRA ASIA.

  I kjølvannet av de siste års muslimske terrorisme har ordet martyr igjen kommet i fokus. Ordet martyr brukes i denne sammenheng om mennesker som sprenger seg selv i luften med den intensjon å drepe eller lemleste flest mennesker. Begrepet brukes også om de som dør i væpnet strid for å fremme Islam. Drivkraften til disse menneskene er hatet mot de ”vantro.”

  Les met Continue reading →

 •  

  Kjære gjest.
  Takk for at du vil besøke bloggen min. Her har jeg skrevet noe som kan virke skremmende. Men jeg mener dette er så alvorlig at det må fram. Dette et ikke skrevet for å skremme, deg, men for at vi skal være «våkne» for det Bibelen sier om framtiden.
   Les mer Continue reading →

Litt av hvert

 • TEKSTER I BIBELEN

  Henvisninger til tekster i Bibelen er forkortet.  Eks. Joh.3,16 betyr Evangeliet etter Johannes. Kapittel 3 vers 16.  Se henvisningene til alle bibeltekstene foran i Bibelen’

                                                      GJESTER PÅ BLOGGEN

  folkemengde-1

  20.03.17.
  Siste 365 dagene: Gjester 16.344Besøk: 100.538.
  Totalt: Gjester: 19.872,  Besøk: 124.787.
  13.03.17.
  Siste 365 dagene: Gjester 16.301, Besøk: 100.320.
  Totalt: Gjester :19.495. Besøk: 122.569.
  4.03.17.
  Siste 365 dagene: Gjester 15.962.  Besøk: 99.660.
  Totalt: Gjester: 19.008. Besøk: 119.902.
  17.02.17.
  Siste 365 dagene: Gjester 15.142. Besøk: 95.252.
  Totalt: Gjester 17.959. Besøk 113.522.
  13.02.17.
  Siste 365 dagene: Gjester  14.738. Besøk: 93.885.
  Totalt: Gjester 17.428. Besøk 112.018.
  08.02.17.
  Siste 365 dagene: Gjester 14.385. Besøk: 91.629.
  Totalt: Gjester 16.979. Besøk: 108.351.
  06.02.17.
  Siste 365 dagene Gjester 14.359.  Besøk: 90.758.
  Totalt: Gjester: 16.913. Besøk: 107.295.Gjester i Januar

  FEBRUAR 2017.
  Gjester 2074. Besøk 11.107.
  Utenfor Norge.:
  Russland 276. USA 177.  Frankrike 78.  China 67,  India 54.  Brasil 48.  Romania 35,  Italia 27.  Ukraina 26.  Canada 25.  Algeri 25.  Polen  22.  Egypt 22. Serbia. 20. India 20.

  JANUAR 2017.
  Gjester 2105. Besøk  12.487.
  Utenfor Norge:
  USA 143.  Frankrike 76 India 71. China 57.  Brasil 56. Ukraina 41.
  Romania 40.  Italia 35.  Nederland 34.  Filippinene 25.  England 27.  Canada 27.  Algeri 25. Egypt 23.  Serbia 22. Pakistan 21.Russland 21. Polen 20.

  smilefjes-1

                 Løgnen løper fortere enn Sannheten.

Dikt


 • TIMEN ER KOMMET. 

  «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg.  For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.  Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.  Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.  Far, gi meg nå din herlighet,
  den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.
   Jesus  i Joh..17,1f

Bønnen

 • Herre Jesus Kristus.
  I dine hender overgir vi
  våre ufullendte oppdrag.
  Våre uløste problemer.
  Våre uoppfylte håp.
  Vi vet at det du velsigner vil
  vokse å bære frukt.
  Til din omsorg og kjærlighet
  betror vi hverandre og alle vi
  har kjær.
  Hellige Far, bevar i ditt navn
  dem du har gitt oss.

Fred med Gud

 •  

  Due 2.

  I utgangspunktet 
  har vi ikke fred med Gud. I Bibelen sier Gud at våre synder har skilt oss fra Ham. Det vil ikke Gud. Da han sendte Jesus, var det for at han skulle ta straffen for alle syndere våre, så vi kunne få tilgivelse og bli Guds barn. Få fred med Gud.

  Bibelen:
  Om Jesus: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jer.53,5.)

  «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1.Joh.1,8-9.

  Frelsesbønnen
  Herre Jesus Kristus,
  Takk for at du ville lide og dø for at jeg skal få tilgivelse og fred med Gud.
  Jeg erkjenner at jeg har gjort mye galt i mitt liv.(Bruk litt tid til å be om tilgivelse for det som ligger på samvittigheten din)
  Tilgi meg.
  Jeg vender meg bort fra alt det jeg vet er synd.
  Takk for at jeg i troen på deg kan få tilgivelse for mine synder og bli satt fri.
  Kom inn i mitt liv og bli der for alltid.
  Takk Herre Jesus.

  Guds barn
  Når du nå har bedt frelsesbønnen av et udelt hjerte, kan du bekjenne deg som kristen. Du et blitt det største et menneske kan oppnå, du er blitt Guds barn.

  Veiledning og Gode råd

  SI DET TIK NOEN
  Å bekjenne seg som kristen er viktig for deg selv og for mennesker i din nærhet. Dette sier Bibelen om å bekjenne den kristne tro:
  «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom.10,10.)

  LES I BIBELEN
  Når du leser,
  bør du starte med evangeliene. Det du ikke forstår, legger du til side. Etter hvert vil du forstå mer. Du kan også henvende deg til svarpanelet jesusnett.com. Har du ikke Bibel bør du skaffe deg en. Inntil videre kan du jo bruke: Bibel.no
  En bibelleseplan kan være en god hjelp. En slik finner du hos verbum.no
  Les ikke for å lese.
  Les ikke mer av gangen enn du får tid til å tenke igjennom det du har lest, Gjør som jomfru Maria. da gjeterne fortalte om englebesøket «Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte» (Luk. 2,19.)

  BE REGELMESSIG
  Hva vil det si å be?
  Dette spørsmålet lar vi Jesus selv svare på:
  “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” (Åp.3,20.)
  Han er altså først ute!
  og banker på din hjertedør. Å be er å lukke Jesus inn. Si han enkelt og rett fram hva du har på hjertet, for alt det som finnes i hjertet kan bli til bønn.
  Under bønn bør du også lytte, 
  kanskje det er noe Jesus vil si deg like inn i hjertet? Bønn er ikke prestasjon men en relasjon, et fellesskap med Jesus som elsker deg. Du er hos han som har all makt og en visdom som overgår alt, hos en som kjenner alle dine behov.
  Noen ganger 
  er det vanskelig å samle tankene til bønn. Når de distraherende tanker kommer så gjør de om til bønn.
  Hvor mye bør du be? Legg ikke i vei med lange bønnestunder, da blir du fort trett og mister motivasjonen. Ta heller flere korte på 5 – 10 minutter. Ta tid til å lytte under bønn, da kan Gud få sagt deg noe også.
  Faste bønner 
  kan være til god hjelp mot distraherende tanker, Slike finner du her på bloggen og i Salmenes bok i Bibelen. Andres bønne kan også være til hjelp når det er vanskelig å finne ord.
  Bønnens dypeste «hemmelighet»
  er at Giveren er Gaven.
  «Du kommer Jesus til meg inn og så er solen tent. Så flykter skyggen fra mitt sinn. og hvert et savn er endt» Hele sangen kan du finne på nettet.

  FINN ET KRISTENT FELLESSKAP
  Oppsøk en menighet / forsamling der kristne kommer sammen for å tilbe Gud og for å høre forkynnelsen av Guds ord.
  Personlig veiledning
  bør du ta kontakt med presten / pastoren eller en annen kristen du har tillit til.
  Veiledning kan du også få på jesusnett.com
  Der er det både et svarpanel, sjelesørgere og forbedere. Det er også mange artikler der og her på bloggen som vil hjelpe deg å bli mer kjent med Jesus og bli trygg i din tro.
  God veiledning
  får du også ved å lese bøkene «Fra bønnens verden» og boken «Veien hjem.» Se nederst her.
  Ved troen på Jesus
  er du blitt skyldfri for Gud. Men du er ikke blitt syndefri. Fordi vi er syndere, faller vi dessverre i synd så lenge vi lever.
  «Hold ikke «lange regninger med Gud».
  Med det vil jeg si, samle ikke opp synder før du ber om tilgivelse. Kom straks til Jesus når du ser at du har syndet. I syndsforlatelsen ligger det kraft til å stå imot synden.

  Delta.
  Når du leser regelmessig i Bibelen, ber og deltar i menighetslivet vil du vokse i kjennskap til deg selv og til Gud. Da vil du oppdage det som døperen Johannes vitner om «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh.3,30)
  Lykke til på himmelveien.

  rose

   

  Velsignelsen
  Herren velsigne deg
  og bevare deg!
  Herren la sitt ansikt
  lyse over deg
  og være deg nådig!
  Herren løfte sitt ansikt mot deg
  og gi deg fred!

  (4.Mos.6,24-26.)

 

<.entry-content>

Guds kjærlighet
Troens og Guds vilje

Guds kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16.)

De 10 bud

 • 1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 • 2) Du skal ikke misbruke Guds navn.
 • 3) Du skal holde hviledagen hellig.
 • 4) Du skal ære din far og din mor.
 • 5) Du skal ikke slå i hjel.
 • 6) Du skal ikke bryte ekteskapet.
 • 7) Du skal ikke stjele.
 • 8) Du skal ikke tale usant om din neste.
 • 9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 • 10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
 • (Fra 2.Mos.20.)

  Trosbekjennelser

  Den apostoliske trosbekjennelse

  Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

  Den nikenske trosbekjennelse

  Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.

  Fadervår

  Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

  Velsignelsen

  Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (4.Mos.6,24-26.)