*********************************
Vennlige ord er som 

   dryppende honning,
søte for sjelen og
   sunne for kroppen
 **********************************
(Sal.51,9-12.)
1
 • sSe solens skjønne lys og prakt 5.

  Se, solens skjønne lys og prakt har
  ført sitt løp til ende, seg verden har
  til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon
  hende! Tred frem for himlens port,
  kast all bekymring bort, la dine øyne,
  hu og sinn / på Jesus være rettet inn!
  (Christian Scriver. Tysk pret 1686.)

  2
  •  Edvard Grieg. 2

   1. Hva er konfirmasjon?
   2. Hvor mange disipler hadde Jesus?
   3. Hva kalles Edvard Griegs hjem?

    Gi deg litt tid før du klikker, kanskje du vet mer enn tror

   Les svarene ->

  3

  • JEG VAR

   *****************************************
   Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myte
   da vi kunngjorde for dere vår Herre

   Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei,
   vi var øyenvitner og så hans
   guddommelige storhet.
   ******************************************
   2.Pet.1,16.)

        NÆRKONTAKT MED GUD.
   Ikke ved gode gjerninger, ikke ved
   kirkegang,ikke ved religiøse øvelser,
   ikke i naturen, men bare ved troen på
   Jesus. Jesus sier det selv:
   «Ingen kommer til Far uten ved meg.
   (Joh.14.1-7.)  

  •                    Isop 1.
               ISOP
   Isop er en dvergbusk som blir 30–90 cm høg hjemmehørende i Sør-Europa, Midt-Østen og regionen rundt Kaspiske hav. På grunn av dens påståtte egenskaper som et antiseptisk middel, har det blitt brukt i tradisjonell urtemedisin.

   Les mer ->
  • Betlehem 2.

   Historien om Jesus begynte lenge før han var født, og sluttet ikke da han døde.

   Les mer ->

  4din bønn

   Les mer ->

   5

   • PINSE

    Pinselilje 5.

    HVA SJER A?

    Mann.Tenker 3

     Spørsmål og forvirring må ha preget disiplene etter at Jesus forlot dem.
    Noe kom il å skje, for Jesus hadde sagt at Den Hellige Ånd skulle komme med kraft. Men når og hvordan? Så skjede det på en helt uforståelig og uventet måte:

    Les mer ->
   •  Dåp 1

    Er et døpt menneske en kristen til det motsatte er bevist?
    Elle.

    Les mer ->

   6

   • Smilefjes 2                                                              Hvorfor?
    Vi er skapt til fellesskap med Gud. Når vi ikke har det, blir det som en mangelsykdom. Det vil alltid være noen vesentlig som mangler i livet.

    Les mer ->

   7

   Her komme antall  gjester i måneden.-


   Her har jeg samlet ord fra Bibelen som handler om:

   Om Guds kjærlighet og vilje.
   Om
   Tro, Liv og Håp.

   Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.
   (Joh.3,16. 1.Joh. 4,8.)

   TROEN

   Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

   Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

   Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.
   Amen.
   (Den apostoliske trosbekjennelse.)

   SKAPEREN

   I begynnelsen
   skapte Gud himmel og jord».
   Det er i ham vi lever, beveger oss og er til»
   (1.Mos.1,1. Apg.17,28.)

   FRELSEREN

   Han ble såret
   for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.(Jes.53,5.)
   Kom til meg,
   alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
   (Matt.11,28.)

   ÅNDEN

   Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: synden er at de ikke tror på meg.»
   «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om Ånden de som trodde på ham skulle få.»
   (Joh.7,38-39. 16,8-9. Apg.2)

   GUDS VILJE

   1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
   2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
   3. Du skal holde hviledagen hellig.
   4. Du skal ære din far og din mor.
   5. Du skal ikke slå i hjel.
   6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
   7. Du skal ikke stjele.
   8. Du skal ikke tale usant om din neste.
   9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
   10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

   SYND OG NÅDE

   «Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld.»
   «Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.»
   (Salme 32,5. Jes1,18.)

   HYRDEN

   Herren er min hyrde
   jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

   Han gir meg nytt liv Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

   Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

   Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

   Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.


   Hvilens vann

   VÅR FAR

   Vår Far i himmelen!
   La navnet ditt helliges.
   La riket ditt komme.
   La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød
   Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
   Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
   (Matt.6,9-13.)

   HÅPET

   Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
   "Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt."
   (Joh.14,3. 17,24.)

   «Se, Guds bolig er hos menneskene og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»
   (Åp.21,3-4.)

   Jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del, for meg er det godt å være nær Gud.
   (Fra salme 73.)

   1. Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt; Tilbede i hans tempelhall Hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys Forsvinner tidens natt og gys, Forvandlet blir hver gåte her Til lovsangsjubel der.

   2. Og salighetens tonevell Skal bruse som et hav, Som sus av skog en sommerkveld Når himlen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, Og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, Ny glans og glød vil få.

   3. Men skjønnest er det dog å se Guds Lam så underbart, Med merkene fra korsets tre Av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol; Det er Guds gylne nådestol, Og støvts drakt som her meg bandt, Blir klart som diamant.

   4. Så er jeg frelst, så er jeg fri, Så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, Så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har. Hver den som korset med ham bar, Guds paradis, vårt rette hjem, Det ny Jerusalem

   Klikk og lytt.

   Måtte håpets Gud fylle deg med all glede og fred i troen, så du kan bli rik på håp ved den Hellige Ånds kraft.
   (Rom.15,13.)