GUDS TANKER !

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere
fremtid og håp.
 Jer. 29.11.

Jesus

 • jorden

  DET HANDLER OM JESUS

  Han er Gud og menneske. En historisk person, Bibelen handler om Han. Alt er blitt til ved Han, uten Han er ikke noe blitt til. Alt er underlagt Han. Han er verdens lys, livets brød, veien, sannheten og livet. Kirkens og misjonens Herre, oppstandelsen og livet, den første og siste. Han døde, men lever, fyller alt i alle, er allmektig. Som den siste skal han stå fram på «støvet.» Han er din frelser

                                                                 BIBELEN
  Luk.2, Joh.1. 6.11.14. 6. Job.19. Ef.1. Mat.28.2.Kor. 5.  Åp. 1.Bibel

I begynnelsen skapte Gud…

 • Almealè i Slotsparken. Bjarne lindbekk.
    Almealè i Slottsparken.

Respons

 • Bokstabel

   DE LÆRDE

   

                                                         Fra juleevangeliet:
  De vise menn kom til Jerusalem og spurte etter Jødekongen, Messias. Av de skriftlærde fikk de vite at han skulle fødes i Betlehem.

  Jeg har møtt mange lærde. De vet mye om mye, de også om kristen tro.
                                         Kjære «skriftlærde» venn.
  Du gjør vel ikke som de lærde den gang? Da vismennene dro for å finne Jesus ble de hjemme.

   Du kjenner noen som tok konsekvensen av det de visste, og fant Jesus.
  Bli ikke «hjemme» du heller. Jesus vil deg bare vel. Det var også for din skyld han kom, for din skyld han gikk i døden.

                                                            BIBELEN
                                            Jesus til de skriftlærde:
  «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.» (Joh. 5,39-40.)

  Om spionorganisasjon Stasi ble det sagt at «de visste alt, men forsto ingen ting.»

   

  blue_divider

  KLAR TALE

  Det blir påstått at Jesus ikke sa noe om homofili. Det er jo riv ruskende galt! Han har ved sine disipler / apostler sagt at ekteskap mellom to av samme kjønn er synd og er under Guds dom. Tror vi at Bibelen er Guds ord, tror vi også Hans klare tale om dette. 

  BIBELEN

  Jesus til disiplene:
  «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.»
  (Luk.10,16.)

Trygg tro

 • HAN BLE IKKE BORTE

  Det siste gang disiplene så Jesus var på Kristi himmelfartsdag. Da står det: «En sky tok han bort foran øynene deres»
  (Apg.1,9.)

  Skyer 2

   Kjære venn!

  Er det slik med deg som så ofte med meg, at du føler det vanskelig å få kontakt med Jesus? Han kjennes så langt borte. Men det er han jo ikke, verken fra deg eller meg.

  Han bor jo i hjertet

  Vi tenger ikke «ta oss sammen», be heftigere, høyere og lengre.Han er jo din venn, nærmere enn noen annen.

  Bibelen

  «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» (Ef. 3,17.)åpen bok

Litt av hvert

 •    SOMMERFERIE
  Fra og med i dag 7. juni tar jeg sommerferie. Er tilbake med nye tekster og bilder sist i august.
  God sommer

  blue_divider
  Henvisninger til tekster i Bibelen eks. Joh.3,16 betyr Evangeliet etter Johannes. Kapittel 3 vers 16. Se henvisningene til alle bibeltekstene først i Bibelen.
  blue_divider
  Jesusnett.com har regelmessige tv – sendinger på Visjon Norge. Programmet Studio direkte sendes følgende dager: 12. Jan. og 26. jan. 9. feb. og 23. feb.  1. mars. 12. April og 26. april. 10. Mai og 31. Mai. Alle kl. 20 – 22. Jesusnett har også andre TV – programmer, se jesusnett.com.

  blue_divider

  I noen av lenkene på venstre side er det nå kommet tekster.  Flere kommer.

  Takk til dere som oppmuntrer. Synes du himmelhavet.no er grei, så si det gjerne til familie, venner og kjente.
  blue_divider
  Gleder meg over mange gjester på bloggen.
  Til sammen fra starten i oktober har jeg fram til i dag  06.06.16. hatt 37.838 gjester. Det selvfølgelig ikke så mange personer. De samme er innom flere ganger

  smileyOrd
  Manesjen
  . – Yndet sted for predikanten som vil fortelle om alt han / hun har gjort i Guds rike.

  dontforgetGlem ikke
  Bønnens viktigste erkjennelse er at Giveren er gaven.

under sreken

Dikt

 • GUDS NÅDE

  Å kor djup er Herrens nåde, som eit hav, så djup og vid!
  Å kor kjærleg er hans rettferd, som kan meir en gjere fri!

  Det er ingen som kan kjenne våre sorger slik som Gud,
  Ingen domar som så venleg slettar brot og synder ut.

  Det er rikeleg forløysing I vår Jesu dyre kross.
  Det er sang og evig glede I det blod som rann for oss.

  Og vart hjarta fylt av kjærleik Ved vår tru på ordet hans,
  Då vart livet til ein stråle Av Guds herlegdom og glans.

  Fredrick W. Faber, Arve Brunvoll

   

Bønnen

 •      JESUS KOMMER
  Du kommer, Jesus, til meg inn,
  Og så er solen tent,
  Så flykter skyggen fra mitt kinn,
  Og hvert et savn er endt. 

  Du kommer som hin første natt,
  Da jeg på deg fikk tro,
  Og alle stormer tier bratt,
  Og tvilen går til ro. 
  Du kommer, og så svinner alt
  Som ellers gjør meg redd.
  Da kan jeg stå hvor før jeg falt,
  Og smile hvor jeg gred. 
  Du kommer, så er allting glemt
  Og godt hva enn som skjer.
  Og trengslene som har meg skremt,
  Er ikke trengsler mer. 
  Du kommer, Jesus, slik som før,
  Når jeg skal gå herfra,
  Og lukker øyet når jeg dør
  I deg, halleluja! 
             Nils Peter Madsen 1905                                        

Fred med Gud


 • Due 2.

  I utgangspunktet
  har vi ikke fred med Gud. I Bibelen sier Gud at våre synder har skilt oss fra Ham. Det vil ikke Gud. Da han sendte Jesus, var det for at han skulle ta straffen for alle syndere våre, så vi kunne få tilgivelse og bli Guds barn. Få fred med Gud.

  Bibelen:
  Om Jesus: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jer.53,5.)

  «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1.Joh.1,8-9.

  Frelsesbønnen
  Herre Jesus Kristus,
  Takk for at du ville lide og dø for at jeg skal få tilgivelse og fred med Gud.
  Jeg erkjenner at jeg har gjort mye galt i mitt liv.(Bruk litt tid til å be om tilgivelse for det som ligger på samvittigheten din)
  Tilgi meg.
  Jeg vender meg bort fra alt det jeg vet er synd.
  Takk for at jeg i troen på deg kan få tilgivelse for mine synder og bli satt fri.
  Kom inn i mitt liv og bli der for alltid.
  Takk Herre Jesus.

  Guds barn
  Når du nå har bedt frelsesbønnen av et udelt hjerte, kan du bekjenne deg som kristen. Du et blitt det største et menneske kan oppnå, du er blitt Guds barn.

  Veiledning og Gode råd

  SI DET TIK NOEN
  Å bekjenne seg som kristen er viktig for deg selv og for mennesker i din nærhet. Dette sier Bibelen om å bekjenne den kristne tro:
  «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom.10,10.)

  LES I BIBELEN
  Når du leser,
  bør du starte med evangeliene. Det du ikke forstår, legger du til side. Etter hvert vil du forstå mer. Du kan også henvende deg til svarpanelet jesusnett.com. Har du ikke Bibel bør du skaffe deg en. Inntil videre kan du jo bruke: Bibel.no
  En bibelleseplan kan være en god hjelp. En slik finner du hos verbum.no
  Les ikke for å lese.
  Les ikke mer av gangen enn du får tid til å tenke igjennom det du har lest, Gjør som jomfru Maria. da gjeterne fortalte om englebesøket «Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte» (Luk. 2,19.)

  BE REGELMESSIG
  Hva vil det si å be?
  Dette spørsmålet lar vi Jesus selv svare på:
  Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” (Åp.3,20.)
  Han er altså først ute
  og banker på din hjertedør. Å be er å lukke Jesus inn. Si han enkelt og rett fram hva du har på hjertet, for alt det som finnes i hjertet kan bli til bønn.
  Under bønn bør du også lytte, 
  kanskje det er noe Jesus vil si deg like inn i hjertet? Bønn er ikke prestasjon men en relasjon, et fellesskap med Jesus som elsker deg. Du er hos han som har all makt og en visdom som overgår alt, hos en som kjenner alle dine behov.
  Noen ganger 
  er det vanskelig å samle tankene til bønn. Når de distraherende tanker kommer så gjør de om til bønn.
  Hvor mye bør du be? Legg ikke i vei med lange bønnestunder, da blir du fort trett og mister motivasjonen. Ta heller flere korte på 5 – 10 minutter. Ta tid til å lytte under bønn, da kan Gud få sagt deg noe også.
  Faste bønner 
  kan være til god hjelp mot distraherende tanker, Slike finner du her på bloggen og i Salmenes bok i Bibelen. Andres bønne kan også være til hjelp når det er vanskelig å finne ord.
  Bønnens dypeste «hemmelighet»
  er at Giveren er Gaven.
  «Du kommer Jesus til meg inn og så er solen tent. Så flykter skyggen fra mitt sinn. og hvert et savn er endt» Hele sangen kan du finne på nettet.

  FINN ET KRISTENT FELLESSKAP
  Oppsøk en menighet / forsamling der kristne kommer sammen for å tilbe Gud og for å høre forkynnelsen av Guds ord.
  Personlig veiledning
  bør du ta kontakt med presten / pastoren eller en annen kristen du har tillit til.
  Veiledning kan du også få på jesusnett.com
  Der er det både et svarpanel, sjelesørgere og forbedere. Det er også mange artikler der og her på bloggen som vil hjelpe deg å bli mer kjent med Jesus og bli trygg i din tro.
  God veiledning
  får du også ved å lese bøkene «Fra bønnens verden» og boken «Veien hjem.» Se nederst her.
  Ved troen på Jesus
  er du blitt skyldfri for Gud. Men du er ikke blitt syndefri. Fordi vi er syndere, faller vi dessverre i synd så lenge vi lever.
  «Hold ikke «lange regninger med Gud».
  Med det vil jeg si, samle ikke opp synder før du ber om tilgivelse. Kom straks til Jesus når du ser at du har syndet. I syndsforlatelsen ligger det kraft til å stå imot synden.

  Delta.
  Når du leser regelmessig i Bibelen, ber og deltar i menighetslivet vil du vokse i kjennskap til deg selv og til Gud. Da vil du oppdage det som døperen Johannes vitner om «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh.3,30)
  Lykke til på himmelveien.

  rose

  Velsignelsen
  Herren velsigne deg
  og bevare deg!
  Herren la sitt ansikt
  lyse over deg
  og være deg nådig!
  Herren løfte sitt ansikt mot deg
  og gi deg fred!
  (4.Mos.6,24-26.)

   

 

Guds kjærlighet
Troens og Guds vilje

Guds kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16.)

De 10 bud

 • 1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 • 2) Du skal ikke misbruke Guds navn.
 • 3) Du skal holde hviledagen hellig.
 • 4) Du skal ære din far og din mor.
 • 5) Du skal ikke slå i hjel.
 • 6) Du skal ikke bryte ekteskapet.
 • 7) Du skal ikke stjele.
 • 8) Du skal ikke tale usant om din neste.
 • 9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 • 10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
 • (Fra 2.Mos.20.)

  Trosbekjennelser

  Den apostoliske trosbekjennelse

  Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

  Den nikenske trosbekjennelse

  Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.

  Fadervår

  Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

  Velsignelsen

  Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (4.Mos.6,24-26.)