Smilefjes 2                                                              Hvorfor?
Vi er skapt til fellesskap med Gud. Når vi ikke har det, blir det som en mangelsykdom. Det vil alltid være noen vesentlig som mangler i livet.
                                                               Ble kristen.
Ole ble kristen i voksen alder. Om det sier han: «Når jeg tenker etter og ser meg tilbake, ser jeg at Jesus hadde lengtet etter meg hele livet, selv om jeg ikke lengtet etter han. Han har forsøkt å få meg i tale, men jeg har vært opptatt med å fikse alt selv, «fikse livet»
En kjent sanger beskriver det slik: «Jeg opplevde å ha en tomhet dypt inne i meg» En annen ungdom sa at det var som «å mangle et stort stykke av sin sjel»

rolf8

                                                                 Behovet
Behovet for fellesskap med Gud ligger dypt i oss alle. Det kan kjennes som tomhet, et vakuum når vi ikke har det. Noen forsøker å fylle det tomme rommet med penger, arbeid, eller alkohol og andre rusmidler.   Kirkefader Augustin sier det slik:

«Du, Herre, har skapt meg, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg»
hjerte
                                                                 Skillet.
D
et som skiller oss fra Gud kaller Bibelen synd. Det vil si alt vi tenker, sier og gjør som er mot Guds vilje og bud. Men straffen for alle våre lovbrudd tok Sønnen.
Ved sin korsdød sonet Jesus for alle våre og alle verdens synder. Dette gjør det mulig for Gud å tilgi alt:
Når vi bekjenner sletter han syndene ut som en tåke.
Salme 103.13. Jes. 53,5-61.Joh.1,71.Joh,2,2.

                                                            Hvordan?
Fordi Jesus gjorde opp for oss, kan vi ved troen på han få tilgivelse og bli skyldfri for Gud.  Å tro på Jesus er i bønn å komme til han med sine synder. Jeg tror da at det han gjorde, gjorde han også for meg.
Er det vanskelig å finne ord når du skal be, kan du bruke denne

                                                        Frelsesbønn.
Frelsesbønn 2.


Når du nå har bedt av et udelt hjerte, er du blitt det største en kan oppnå. Du er blitt Guds barn. Til lykke.

HER KOMMER LITT VEILEDNING, GODE RÅD  OG NOE UNDERVISNING

 

                                                             Si det til noen.
Å
bekjenne seg som kristen er viktig for deg selv og for mennesker i din nærhet. Dette sier Bibelen om å bekjenne den kristne tro: «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom.10,10.)
Ringer i vann 3.
                                                              Les i Bibelen
D
u bør starte med evangeliene. Det du ikke forstår, kan du legge til side. Etter hvert vil du forstå mer. Har du ikke Bibel bør du skaffe deg en. Inntil videre kan du jo bruke: bibel.no En bibelleseplan kan være en god hjelp. Se bilde og lenke lengre nede.
Les ikke mer av gangen enn du får tid til å tenke igjennom det du har lest, Gjør som jomfru Maria. Da gjeterne fortalte om englebesøket står det: «Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte» (Luk. 2,19.) Ta deg tid. Tid til å tenke etter hva du har les, Vær stille «lytt» kanskje det er mer Jesus vil si deg like inn i hjertet?
Bibel 16
                                                          Be regelmessig.
Med sin død og oppstandelse har Jesus åpnet veien til Gud.  Hos han kan vi be om hva som helst sier Jesus, for alt er mulig for han, også det umulige.
I Bibelen er det mange løfter om at Gud vil høre og svare på våre bønner: (Salme 62,9Matt.7,7-11.  Joh. 14,13Fil.4,6-9)

                                                          Hva vil det si å be? 
Jesus sier det slik: “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg medham og han med meg.” (Åp.3,20.)
Foldede hender

Å be er å lukke Jesus inn. Si han enkelt og rett fram hva du har på hjertet, for alt det som finnes i hjertet kan bli til bønn. I bønnen er du er hos han som elsker deg og som har all makt og en visdom som overgår alt. Gud hører alltid og svarer på tre måter:
Trafikklys 1.     Ja.  Vent Nei.
Det vanskeligste er å vente. Men husk at Guds klokke går annerledes enn vår, han svarer i rett tid.                            

                                                           Tankeflukt.
Noen ganger er det vanskelig å samle tankene til bønn. Forsøk å gjøre de avsporende takene til bønn. Et annet godt råd for å komme til ro er sitte godt, puste dypt med maven og legge merke til pusten sakte inn og ut. Da kan det skje at tankeflukten avtar eller forsvinner.. Men uansett så vet vi at Gud ikke lar seg distrahere eller hindres av din tankeflukt. Han finner alltid vei . «Vei har du akke  steder»

Hvor mye bør du be? Legg ikke i vei med lange bønnestunder, da blir du fort trett og mister motivasjonen. Ta heller flere korte på ca. 5 minutter til å begynne med. Som under bibellesningen, ta deg tid til å lytte under bønn, kanskje Gud har noe å si deg.
                                                              Forbønn
Forbønn er den viktigste tjenesten i Gud rike. En har sagt det slik «De kristnes bønner er himmelen kapital.»
Bønn for familie, venner, naboer, kirke og samfunn og annet som kommer i din vei. Det viktigste er bønn om at den / de som ikke bekjenner kristen tro må la seg frelse. Du kan lage en bønneliste med navn på de og det du vil be over. Blir det mye kan du jo dele de inn i ukedager.
Blå ramme. 1.

                                                              Felles bønn.
I den menigheten  du vil tilhøre er det kanskje en bønnegruppe? Om ikke kan du kanskje finne en annen å etablere en, etter hvert kan dere bli flere.
Denne tjeneste har et spesielt løfte Jesus sier: «Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt.18,19-20.)                                                      

                                                             Bønnebøker
Det kan være godt og lærerikt å bruke bønner andre har bedt. Du kan bruke Salmenes bok i Bibelen. Det er også mange gode bønnebøker å få kjøpt. Se Boken 157 bønner lengre nede her. Se også boken Fra bønnens verden. Den gir god  kunnskap  om bønn.
Ingen prestasjon                                                             Veiledning.
Ta kontakt med presten / pastoren eller en annen kristen du har
Tillit til. I tillegg til denne bloggen kan du også finne gode artikler på jesusnett.com  Der kan du  lese deg til mer kunnskap om kristen tro og bli trygg i troen på Jesus.

                                            Finn et kristent fellesskap 
Oppsøk en menighet / forsamling der kristne kommer sammen for å tilbe Gud og for å høre forkynnelsen av Guds ord. slik står det om de første kristne: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» (Apg.2,42.)

                                                            Bekjenne synd
Ved troen på Jesus er du blitt skyldfri for Gud. Men du er ikke blitt syndefri. Fordi vi er syndere, faller vi dessverre i synd så lenge vi lever. (1.Joh.1,7-9.)
«Hold ikke «lange regninger med Gud». Med det vil jeg si, samle ikke opp synder før du ber om tilgivelse. Kom straks til Jesus når du vet at du har syndet. I syndsforlatelsen ligger det kraft til å stå imot synden. Bruk gjerne: «Bekjent synd er tilgitt synd og glemt av Gud.
                                                                     

                                                                    Vokse.
Når du leser regelmessig i Bibelen, ber, gjør gode gjerninger, (Ef.2,20) og deltar i menighetslivet, vil du vokse i kjennskap til deg selv og til Gud. Da vil du oppdage det som døperen Johannes vitner om «Han skal vokse, jeg skal avta.. (Joh. 3,30.)

Hstehov 4

 TA IMOT HERRENS VELSIGNELSE.

Herren velsigne deg
og bevare deg!
Herren la sitt ansikt
lyse over deg
og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt
mot deg og gi deg fred.

Bønn 17. Bønnebok.  Kjøpes hos Bok og media

            Bønn 18. Far bønnens verden  Kjøpes hos Bok og media

       Bibel. Logos. Bibelleseplan.     Denne hos verbum forlag.

          veien hjem     Denne hos Proklamedia.

Logos er en daglig bibelleseplan med kommentartekster  som kommer ut fire ganger årlig (vår, sommer,høst, vinter). Bibelleseplanen Logos leder deg gjennom Guds ord og utruster troen din i møte med hverdagen.