HVA SKJE R  A?

Mann.Tenker 3

PINSA

Disiplene var nok både forvirret og usikre. Jesus hadde både snakket om Ånd og kraft, Vel når og hvordan?
Det som hendte første pinsedag kom ganske uventa og virkningen var het uventa,
Den beste sikre historiske kilden som forklarer dette «uforklarlig» er Bibelen. Derfor har jeg her kopiert noe av dette.

PINSEN HANDLER ALTSÅ OM AT DEN HELLIGE ÅNDS KOMMER  TIL VERDEN
rolf10

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver av dem  delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.) Apg .2-41.)

Den Hellige ånd gav disiplene, kraft, visdom og evner til å forkynn det glede buskap. om Jesus. Om han død og oppstandelse og om tilgivelse, frelse, veien til himmelen.
(Matt.28,16-20.)