Kategoriarkiv: Trygg tro

Mann.Tenker 3

 HVA MED FREMTIDEN?

Tenker du på den med glede? Men angst?
Er Gud med nå du tenker framover?
Hva med denne?

 Jeg tror på Jordens forvandling
Jeg tror på jordens forvandling

en gang, en tid et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede
da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet
og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden,
den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever!
Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling,
en tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes,
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus.
Den som vil tro skal se.

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg en fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny.
Eyvind Skeie.

                                                   GUDS SØNN SPOTTES
Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. 64 De dekket til ansiktet hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?» 65 Også på mange andre måter spottet de ham.

                                                          VI TROR:

Vi tror at Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre virkelig døde en legemlig og åndelig død. Dette gjorde han for å ta på seg følgene av den synd vi hadde gjort, for at vi skulle slippe. (12.03.19.)

                                     JULA VARER HELT TIL PÅSKE!
Ja, det er sant, for uten påsken er jula meningsløs. Hensikten med at han kom var å sone for all verdens synder, også mine og dine synder. Det skjedde ved korsdøden i påsken.  Joh. 3,16.  (12.03.19.)

                                                                  VI TROR:
Vi tror at Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre virkelig døde en legemlig og åndelig død. Dette gjorde han for å ta på seg følgene av den synd vi hadde gjort, for at vi skulle slippe.

Kors 13.

                                                      JEG TROR PÅ GUD
Vi tror at Gud har en faderlig omsorg for sin skapning, og på en spesiell måte vist denne gjennom sin frelseshistoriske handling med det utvalgte folk.
Den endelige og avgjørende åpenbaring av Guds faderomsorg kom ved Jesus Kristus. Ved troen på ham får vi regne Gud som vår Far i tid og evighet.

                                                                TRO
To kamerater gikk en tur i byen. Der møtte de en amerikansk turist som spurte om veien til hotellet. Guttene var greie og høflige, og hjalp mannen dit han skulle.
Amerikaner var takknemlig for god hjelp, – og rik som han var – ga han guttene et flott tilbud: »Møt meg her i morgen ettermiddag så skal dere få bli med på sightseeing Sør Norge rundt med fly.»
Da de gikk hjemover, begynte å diskutere om amerikaneren virkelig mente tilbudet alvorlig. Den ene lo av den andre som var så godtroende at han ville møte opp.
Men neste kveld var det den andres tur til å le. Han hadde tatt amerikaneren på ordet og fått en flott flytur i nydelig solskinn.
Fly 1

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver,
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.
Jes.9,6.

                                                     ER DU MODIG?

Vil du tenke selvstendig? Har du mot til å  undersøke det materiale du finner her på bloggen?  Og så spørre deg selv om hvor ekte og sunt det egentlig er det som du tror om Gud, Om meningen med det hele, om liv og død,  En tro som du har levd med til nå?
Kan du satse hele livet ditt og fremtiden din på din «tro»?

VÅR  TRO
Vi bekjenner:
Vi tror at Gud har en faderlig omsorg for sin skapning, og på en spesiell måte vist denne gjennom sin frelseshistoriske handling med det utvalgte folk. Den endelige og avgjørende åpenbaring av Guds faderomsorg kom ved Jesus Kristus. Ved troen på ham får vi regne Gud som vår Far i tid og evighet.