Kategoriarkiv: Trygg tro

FAR.
Gud som FAR sprenger alle grenser for det menneskelige far-barn forhold. Han er fullkommen Far – i Kjærlighet, Visdom og styrke. Derfor er det uendelig stort privilegium å få høre hjemme som barn i hans hus.
Anne-Margrete Saugstad
Lytt til sangen
«Som når et barn kommer hjem om kvelden.»

Bjørk med løv u

På en av mine turer kom jeg til å se nærmer på noen løvblad. Særlig bladene på Lind og bjørk som har hjerteform.
Naturen vitner som Gud som skaper. Men for meg ble det, der og da, slik at de hjerteformede blad minnet meg om Guds kjærlighet til meg og alle mennesker. En har sagt det slik:
«Guds kjærlighet er som bølgene mot stranda, Den kommer og kommer og kommer hver dag, hele  dagen hele livet.»

Blad. Lind. 2.Blad. Bjørk 3.

Lind                          Bjørk

Rune Larsen synger: «Kjærlighet fra Gud.

                                                          VI TROR:

Vi tror at Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre virkelig døde en legemlig og åndelig død. Dette gjorde han for å ta på seg følgene av den synd vi hadde gjort, for at vi skulle slippe. (12.03.19.)

                                     JULA VARER HELT TIL PÅSKE!
Ja, det er sant, for uten påsken er jula meningsløs. Hensikten med at han kom var å sone for all verdens synder, også mine og dine synder. Det skjedde ved korsdøden i påsken.  Joh. 3,16.  (12.03.19.)

                                                                  VI TROR:
Vi tror at Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre virkelig døde en legemlig og åndelig død. Dette gjorde han for å ta på seg følgene av den synd vi hadde gjort, for at vi skulle slippe.

Kors 13.

                                                      JEG TROR PÅ GUD
Vi tror at Gud har en faderlig omsorg for sin skapning, og på en spesiell måte vist denne gjennom sin frelseshistoriske handling med det utvalgte folk.
Den endelige og avgjørende åpenbaring av Guds faderomsorg kom ved Jesus Kristus. Ved troen på ham får vi regne Gud som vår Far i tid og evighet.

                                                                TRO
To kamerater gikk en tur i byen. Der møtte de en amerikansk turist som spurte om veien til hotellet. Guttene var greie og høflige, og hjalp mannen dit han skulle.
Amerikaner var takknemlig for god hjelp, – og rik som han var – ga han guttene et flott tilbud: »Møt meg her i morgen ettermiddag så skal dere få bli med på sightseeing Sør Norge rundt med fly.»
Da de gikk hjemover, begynte å diskutere om amerikaneren virkelig mente tilbudet alvorlig. Den ene lo av den andre som var så godtroende at han ville møte opp.
Men neste kveld var det den andres tur til å le. Han hadde tatt amerikaneren på ordet og fått en flott flytur i nydelig solskinn.
Fly 1

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver,
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.
Jes.9,6.

                                                     ER DU MODIG?

Vil du tenke selvstendig? Har du mot til å  undersøke det materiale du finner her på bloggen?  Og så spørre deg selv om hvor ekte og sunt det egentlig er det som du tror om Gud, Om meningen med det hele, om liv og død,  En tro som du har levd med til nå?
Kan du satse hele livet ditt og fremtiden din på din «tro»?

VÅR  TRO
Vi bekjenner:
Vi tror at Gud har en faderlig omsorg for sin skapning, og på en spesiell måte vist denne gjennom sin frelseshistoriske handling med det utvalgte folk. Den endelige og avgjørende åpenbaring av Guds faderomsorg kom ved Jesus Kristus. Ved troen på ham får vi regne Gud som vår Far i tid og evighet.