Kategoriarkiv: Trygg tro

INNBYDELSEN

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. ( Jes.1,18.)

Farge. Purpur.

 

                                             JESUS FOR DET HØYE RÅD.
Jesus aresteres. 1.

 Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. 64 De dekket til ansiktet hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham.
Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen; både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for Rådet, og de sa: «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte: «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg, og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. 69 Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.»  Da sa de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» (Luk. 22,63-71.)

Påskeliljer 8

Da noen av barnebarna var små, og bodde i Afrika laget jeg et lite påskehefte som  de kunne bruke i tiden før påske, det vi kaller Fastetiden. Her kommer noen av disse andaktene.

Det er en kunst å gjøre påskebudskapet enkelt og samtidig få det grundig nok. Jeg er nok ikke en slik kunster, men tror likevel jeg får sagt det vesentligste.
Her kommer Om Nattverden, Getsemane, Jesus blir tatt til fange, Golgata, Den tommer graven. Jesus lever.
Her kommer 2, De skyver etterhvert til  arkivet Trygg tro. Se øverste linje.

Barn 14. som leser

NÆR GUD

Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. Men for meg er det godt å være nær Gud.
(Salme 73,23-26.   Salme 73.28.)

             SYNDEN ER IKKE SMITTSOM.
Slik står det.
                 «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, og spott« 
(Matt.5,19-
Slik står det også:
         Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større»
(Rom. 5,20.)

113. Hjerte med kors. 5.

                                              SNART PÅSKE,
Påskeliljer 2

Da barnebarna var små og bodde i Afrika laget en liten påskebok de kunne bruke i tiden før påske, det vi kaller Fastetiden.

Det er en kunst å gjøre påskebudskapet enkelt og samtidig få det grundig nok. Jeg er nok ikke en slik kunster, men her at jeg gjord det så godt som jeg kan.  Jeg begynner med:

                                   Påskemåltidet og Nattverden
Det er til minne om da Israelittene ble befridd fra fangenskapet i
Egypt, nesten 1.300 år før Jesus ble født. Dette måltidet hørte med når de feiret påske. Det var Gud som hadde bestemt det slik. Det var spesiell mat de spiste, blant annet et stekt lam.

Jesus og disiplene spiste også dette måltidet. De spiste det på torsdag i påskeuken.  Det som vi kaller skjærtorsdag.

Da de nesten var ferdig med å spise ordnet Jesus til et annet slags måltid, det som vi kaller Nattverden. Dette skulle ikke minne om redningen fra Egypt. Det skulle minne om Jesus, at han måtte lide og dø for vår skyld. Ja det skulle være mer enn et minne, Jesus lovet at han selv skulle komme til de som deltok i dette måltidet.
Nattverden får vi av og til når vi samles til gudstjeneste i kirkehuset eller et annet sted.

Dette er det vi kaller Innstiftelsesordene som er hentet fra Bibelen. Etter at de er lest  kan kan vi ta i mot brødet og vinen.

Barnepåske 2.

Spørsmål
Hva var påskemåltidet til minne om?
2.Hva spiste de?
3. Hva kaller vi det nye måltidet som Jesus innstiftet?

Smilefjes 2

 

BREV FRA GUD

Kjære barn. Jeg ser og hører alle dine bønner. Men noen ganger samsvarer ikke dine bønner med dine behov. Derfor gjør jeg og gir jeg uendelig mye mer enn det du ber om å og forstår.

Men ber du når du ber?  Mange ganger gjør du det for at bønn hører med til kristenlivet. Du ramser opp og bruker mange ord for du tror at når du gjør det har det bedre virkning.

Noen ganger øser du deg opp i en stemning for da føler DU at bønnen når lengere Det er bra med følelser, men vær viss på at jeg også hører alle dine TØRRE bønner, og du trenger ikke rope, jeg er jo hos deg!

Hør nå mitt kall deg: Kom inn i stillheten for mitt ansikt. Når du der leser i min bok Bibelen, så vær stille og tenk etter. Lytt, jeg har mye å si deg, først og fremst at jeg elsker deg akkurat slik som du er.
Ef.3,20.

leser-bibelen-1

            Kom næra mej.

Kom næra mej du menskjobarn, kom næra mej.
Du finner hvila i min favn, kom næra mej.
Jag skapat himmel, hav och jord
och dukar nu før dej mitt bord.
Kom næra du som hungrar, jag vil møta dej!

Kom næra du som tveksam er, kom næra mej.
Du som ej vet hvart vegen bær, kom næra mej.
Et evigt liv jag dej beskjær,
till himmelen jag vegen er.
Kom næra mej du tvivlande, kom næra mej.

Kom næra du som sorgsen er, kom næra mej.
Du som på tunga børdor bær, kom næra mej.
Jag bar engång et kors før dej,
så innerligt jag elskar dej.
Kom næra mej min venn och jag skal bæra dej!

Kom næra du som slagen er, kom næra mej.
Du som av synd bedragen er, kom næra mej.
Jag kjenner dej, och har dej kjær,
se mina hender merken bær.
Kom næra mej, min ven, och jag skal hela dej!

Vill du til himlen nå engång, kom næra mej.
Vill du ta del i Lammets song, kom næra mej.
Vil du stå brud i Himmelen,
Så kled dej i forsoningen,
Då skal før evigt du få væra næra mej!

 

Måke 1

«Se på fuglene under himmelen!»  (Matt.6,26.)

 

Øya Røst ligger ytterst i Lofoten. Tusenvis av fugler holder til på fuglefjellene. Her er det ikke annet enn holmer og skjær. Derfor går fiskene like underoverflaten, og området er et rent spiskammer for sjøfuglene. I 10 år har fugleforskere holdt til på Røst. De har base og forsøksstasjon i et ombygget båthus inne på øya. Jeg får anledning til å besøke dem og hører en fortelling:

 

Fuglefjellt på Røst 1                                                          Fuglfell. Røst

«Vi hentet et fugleegg i et rede to dager før de ble klekket. Moren ble merket med ring. Egget ble brakt inn til forsøks-stasjonen og klekket ut på kunstig måte. Alt gikt fint. Etter en uke tok vi den ukegarnle fuglen med tilbake til fuglefjellet og la den et helt annet sted, langt fra morens rede. Og så la vi oss på lur.

Måkegg 2

Kort tid etter kommer en målbevisst flyver styrtende ned gjennom mylderet, snapper fugleungen og bringer den tilbake til det riktige redet. Lydmålinger har vist at ungen allerede i egget skaper sin egen lyd, annerledes enn andre fuglers skrik. Det menneskelige øret kan ikke skjelne fuglenes lyder fra hverandre, men blant tusenvis gjenkjenner moren den lyden hun hadde hørt i egget fra sin egen ufødte unge.
Dette er en utrolig fortelling om skaperverkets storhet. Men det kan også være et fint bilde på hvordan Gud ser på oss mennesker.

Ikke en spurv til jorden, uten at Gud er med
ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet
Ikke en blomst er visnet,
Ikke en tåre falt
Uten at Gud vet om det,
Han som er over alt.

Vi er i alle livets forhold gjenkjent av Gud, av en som ser oss. I Bibelen står det at vi mennesker er skapt i Guds bilde. Det betyr at mennesker er mer verdt enn alt annet det er mer verdt enn stjerner og solsystemer, mer verdt enn den flotteste kirke. Det betyr at vi skimter Gud i ethvert menneske.
Ukjent

Gravid kvinne 2

Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok, de
fikk form før én av dem var kommet.
(Sal.139,16.)

 

BØNNENS VEI
Slik står det i Luk,1,9
Be, så skal dere gis. – For hver den som ber, han får.
    Bønnen er sjelens vei til Gud

Fortapt Sønn kommer hjem

Den veien kom den fortapte sønn hjem på. Slik står det: «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg; «jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Slik ba han. Det ble for ham veien inn i fars åpne armer.
Samme veien kom tolleren på. «Gud, vær meg synder nådig!» sa han. Og Gud tok imot ham, så han gikk rettferdiggjort hjem.
På samme måten kom også Saul fra Tarsus. «Se han ber» sa de i himmelen, da han lå blind inne i Damaskus etter møtet med Jesus. Slik begynte hans samliv med Gud.

Ja, den som ber, han får. Han får komme inn til Gud. Og større svar kan du aldri få på noen bønn du ber for deg selv, enn dette at Gud lukker deg inn til seg. Hvordan han ellers svarer på dine bønner, så er dette det beste og største svaret.

For i dette at han gjør deg til sitt barn og daglig oppholder deg som sitt barn, i dette ligger et urokkelig løfte om at han ikke vil nekte deg noe godt og gagnlig. «Dersom da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi dem gode gaver som ber haml» Matt.7,11.

Historien om den fortapte sønnen, eller rettere: Sønnen som kom hjem, tolleren og Saulus, som siden fikk navnet Paulus, kan du leste i Luk.18,13Luk.15,11f. og i Apg. 9,5f.  Det finnes mange flere eksempler i Bibelen.
Eksempler er til for å følges heter det. Hva med deg? Sier de i himmelen om deg som de sa om Saulus «SE HAN BER!» ?

Jesus sier i joh.6,37.  « – den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.»  Han venter på deg.

Bønn 15.