For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver,
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.
Jes.9,6.