VI TROR:

Vi tror at Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre virkelig døde en legemlig og åndelig død. Dette gjorde han for å ta på seg følgene av den synd vi hadde gjort, for at vi skulle slippe. (12.03.19.)

                                     JULA VARER HELT TIL PÅSKE!
Ja, det er sant, for uten påsken er jula meningsløs. Hensikten med at han kom var å sone for all verdens synder, også mine og dine synder. Det skjedde ved korsdøden i påsken.  Joh. 3,16.  (12.03.19.)