Kategoriarkiv: Trygg tro

Det kunne ikke Johan!

Johan er flink med hammer og sag. Da vi en gang trengte en snekkerkyndig sendte vi bud på han. Våre to gutter, som den gang bare var 6 og 8 år var ivrige tilskuere til snekringen. Da utbryter den eldste full av beundring: Johan, han kan alt han!
Da sier den yngste som også ville være med: ”Jeg vet noe Johan ikke kan jeg”  Johan stanser arbeidet og spør spøkefullt:  Å – hva er det da? Jo svarer minstegutten  ”Johan kan ikke tilgi synder”
Denne episoden har vi moret oss mye over siden. Men det ligger også en dyp sannhet i minstemanns ord. Johan kunne nok tilgi det onde som ble gjort mot han, men all synd er også synd mot Gud.
Da er det bare en som kan tilgi: Jesus, han som tok på seg vår skyld og gikk i døden for alle. Derfor kan han tilgi og gjøre oss skyldfrie overfor Gud.
«Den som skjuler syndene sine skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.» (Ordsp.28,13.)

Bekjent synd er tilgitt synd