FAR.
Gud som FAR sprenger alle grenser for det menneskelige far-barn forhold. Han er fullkommen Far – i Kjærlighet, Visdom og styrke. Derfor er det uendelig stort privilegium å få høre hjemme som barn i hans hus.
Anne-Margrete Saugstad
Lytt til sangen
«Som når et barn kommer hjem om kvelden.»

Bjørk med løv u

På en av mine turer kom jeg til å se nærmer på noen løvblad. Særlig bladene på Lind og bjørk som har hjerteform.
Naturen vitner som Gud som skaper. Men for meg ble det, der og da, slik at de hjerteformede blad minnet meg om Guds kjærlighet til meg og alle mennesker. En har sagt det slik:
«Guds kjærlighet er som bølgene mot stranda, Den kommer og kommer og kommer hver dag, hele  dagen hele livet.»

Blad. Lind. 2.Blad. Bjørk 3.

Lind                          Bjørk

Rune Larsen synger: «Kjærlighet fra Gud.