KONTAKT MED GUD.
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved kirkegang,
ikke ved religiøse øvelser, ikke i naturen, men
bare ved troen på Jesus. Jesus sier det selv:
«Ingen kommer til Far uten ved meg.
(Joh.14.1-7.)