Isop 1.
ISOP
Isop er en dvergbusk som blir 30–90 cm høg hjemmehørende i Sør-Europa, Midt-Østen og regionen rundt Kaspiske hav. På grunn av dens påståtte egenskaper som et antiseptisk middel, har det blitt brukt i tradisjonell urtemedisin.
I Bibelen har den også fått en symbolsk betydning.
Da kong David, som hadde syndet ved å ligge med Batseba, erkjenner sin synd roper han ut i bønn:
«Ta bort min synd med Isop så jeg blir ren! Vask meg så jeg blir hvitere enn snø!» (Salme 51,9-12)
I Det nye testamente blir blodet symbolet:
«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.  (1.Joh.1,7.  1.P.1,18-21.)
Her er blodet symbol på Jesu offerdød for alle våre synder.
Derfor er det mulig å få tilgivelse for alle våre synder.

Utrop 2.

Klikk og lytt.
Til sangen: «Det blod som Jesus ga for meg.»