VÆR MED Å BE MED «EMMA»

Kjære himmelske Far
Eg ønkser livsglede og livsmot i den tiden eg går inn i no Gi meg trygghet for at du er med meg og ser meg.

Kjære, kjære Gud, helbred meg fra den alvorlige sykdommen som eg har,  Eg ber deg kjære Far om et mirakel om å bli frisk. Kan du ta bort det som skader kroppen min. Eg vil så gjerne få en ny sjanse i livet. Gjøre opp for meg. Eg ønsker så gjerne flere  levedager.

Kjære Gud, Se min Ludvig…..hjelp han å se deg, bruke deg og tro på deg.
Amen