Kosmos 1.

NÅR   KOMMER DU?

Det er skrevet og sagt mye om at Jesus kommer tilbake til jorda. Men hvor blir det av han?

Nå er det gått ca. 2000 år siden Jesus sa at han kom igjen, men det er da urimelig Lang tid?

Skal vi si noe troverdig om dette må vi se hva han selv sier, og hva han sier.
TEGNET
«Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?
«Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.
JORDSKJELV, SULT OG PEST.
Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.» (Matt. 24,3-8.) 3-14.
Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. (Luk.21,11-18.
HØRER
Ja, men krig, sult og jordskjelv har det jo alltid vært sier mange. Ja, det er jo riktig, men ikke i dette omfang og hyppighet. Vi skal som Jesus sier HØRE om det. Aldri har vi hørt om mer slikt som nå. Vi i får elendigheten like inn i stua med TV, radio og sosiale medier.

PLUTSELIG TILBAKE
Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.  Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 21,12-16.
Lytt til sangen, I den stille klare morgen.

  

GRÅT IKKE MARIA

Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.

Tårer 1.

«Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han

«Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.»
«Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester.

Smil 1. (2)

Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh. 20.)

Rose 4.

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
(Fra Joh.20. og Matt.28, 16-20.)

I DAG HAR EVANGELIET OM JESUS
NÅDD UT TIL ALLE VERDENS LAND

jordkloden-2

Klikk og lytt
Lytt til gruppa «Mins du sången»
«som synger «Min kung och jag»