sSe solens skjønne lys og prakt 5.

Se, solens skjønne lys og prakt har
ført sitt løp til ende, seg verden har
til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon
hende! Tred frem for himlens port,
kast all bekymring bort, la dine øyne,
hu og sinn / på Jesus være rettet inn!
(Christian Scriver. Tysk pret 1686.)