KJENNETEGNET
Hjerte åprnt.
Betegnelsen aktiv kristen brukes om dem som deltar aktivt i menighet og forening. I styrer og komiteer, som ledere i lag og foreninger og lignende.Aktiviteten blir sett på som kjennetegn på vår kristenstand. Hva da med dem som ikke er «aktiv», er de å regne som «passive» kristne?Det Bibelske kjennetegnet handler om en annen «aktivitet».
Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Ja, vi skal sette andre høyere enn os selv.(Joh.13, 35. Fil.2,3.)
Vi trenger flere ledere. Mange kristne sliter seg ut fordi det er så få som vil forplikte seg. Men, trengs alle aktivitetene lenger?Betegnelsen Aktive kristne er uheldig fordi den kan plassere kristne i A og B lag.  

Vi må verdsette hverandre ut fra det vi er ikke ut fra det vi gjør.
Gud elsker oss slik vi er, enten vi er aktive eller passive, gode eller dårlige. (Matt.5,45.)
116. Hjerte med kors 2