Dåp 1

Er et døpt menneske en kristen til det motsatte er bevist?
Elle.
Hei Elle.
Troen og dåpen hører sammen. I Mark. 16,16 står det klart og tydelig:
«Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt.
Mister du troen, hjelper ikke dåpen deg noe. Om du skal ha et klart og tydelig bevis,så vil det måtte være at en person erklærte selv at han ikke lenger trodde på Jesus eller ville kalle seg en kristen.
På noen kan vi også se en slik avvisning av troen på en livsførsel som strider mot Guds ord.
Men i bunn og grunn ligger dommen hos Herren. Vi har ingen myndighet eller ansvar til å dømme mennesker ut eller inn i Guds rike.
Men dåpen og troen henger nøye sammen. Og troen er noe Gud gir oss som gave. Den er tilliten til at han er vår frelser og Herre.
Helge Skaaheim.
(hentet fra jesusnett.com)

 Helge Skaaheim 3