PINSE

Pinselilje 5.

HVA SJER A?

Mann.Tenker 3

 Spørsmål og forvirring må ha preget disiplene etter at Jesus forlot dem.
Noe kom il å skje, for Jesus hadde sagt at Den Hellige Ånd skulle komme med kraft. Men når og hvordan? Så skjede det på en helt uforståelig og uventet måte:

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd. – – –  Les det og mer til her: (Apg.2,1-41.

 Disiplene ble der og da utrustet med kraft, visdom, evner og mer til for å utføre oppdraget de fikk av Jesus: Å gjøre alle folkeslag til disipler. (Matt.28,16-20)
GOD PINSE.