BERØRINGEN

Når vi ber kommer vi i berøring med Guds hjerte og kjenner hvordan det brenner for rettferdighet og barmhjertighet og for de svake og fattige på jorden. Da kan vi ikke unngå å bli preget av en dypere omtanke, en større visjon, en mer radikal holdning og mer medfølelse i vår innsats for andre.
Charles Ringma.