FRA BØNNENS VERDEN

Her er et utdrag fra boken av Ole Hallesby (Bildet) «Fra bønnens verden.» Har gjort noen språklige endringer. Boken kan du kjøpe hos jesusnett.com. Bildet: Ole Hallesby.

                 SLIPP HAN INN!

 

Noen banker på
I hele skriften / Bibelen tror jeg neppe jeg som kaster klarere lys over bønnen enn dette:
«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.». (Åp. 3,20) Jeg synes det er nøkkelen som åpner døren for meg inn i bønnens hellige og salige verden.

 Å be er å lukke Jesus inn
Her får vi for det første høre at det ikke er vår bønn som setter Jesus i bevegelse. Men det er Jesus som får oss til å be. Han banker på. Med gir han tilkjenne at han vil inn til oss. Vår bønn er alltid en virkning av at Jesus banker på hos oss.

Ole HallesbyFør vi roper
Nå faller det nytt lys over det gamle profetordet «Før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler, vil jeg høre» (Jes.65,24.)
Ja, i sannhet, før vi roper, gir han oss sitt nådige vink om den gave han har bestemt seg til å gi oss.  Han banker på for å få oss til, ved bønn, å åpne oss og ta imot den gaven han allerede har utsett til oss.

Sjelens åndedrett
Fra gammel tid har man kalt bønnen for sjelens åndedrett, og det er et utmerket bilde. Den luft som kroppen trenger, omgir oss på alle kanter. Den vil selv inn i oss og trykker på. Det er jo vanskeligere å holde pusten enn å puste. Vi behøver bare å åpne munnen, så går luften inn i lungene våre og gjør sin livgivende gjerning i hele kroppen. Den «luft» sjelen trenger, omgir også oss alle til alle tider og på alle kanter.

 Åpne ditt hjerte for Jesus
Gud omgir oss i Kristus på alle sider med sin mangeartede og tilstrekkelige nåde. Vi behøver bare å åpne sjelen.
Og nå er bønnen sjelens åndedrett, det organ son slipper Kristus inn i vår visne og tørre sjel.
Han sier «Om noe åpner døren da vil jeg gå inn» Merk deg nøye hvert ord her: Det er ikke vår bønn son trekker Jesus inn i sjelen. Det er heller ikke vår bønn som beveger Jesus til å gå inn hos oss. Han behøver bare adgang, bare adgang.
Som luften går stille inn når vi puster, og gjør sin regelmessige gjerning i lungene våre, slik går Jesus stille inn i våre hjerter og gjør sin gode gjerning der inne.

Måltidet
Han kaller det å holde nattverd med oss. Etter bibelens språkbruk er dette et felles måltid, en betegnelse på et fortrolig og festlig samvær.

Dette gir et nytt glimt inn i bønnens vesen: den er av Gud tenkt som et fortrolig og festlig samvær mellom Gud og mennesket.

 Adgang
Se nå her hvor nådig bønnen er ordnet: Å be er ikke mer innviklet enn å lukke Jesus inn i vår nød. Å be er å gi Jesus adgang til å bruke sin kraft på vår nød. Å be er å gi Jesus avgang til å forherlige sitt navn på vår nød. Å be er å gi Jesus adgang til å forherlige sitt navn.

«Si alt ting til Jesus han kjenner deg so vel, han vet hva som engster og trykker tungt din sjel. Om dine beste venner Deg enn kan misforstå, Din Jesus deg dog kjenner, Til han du trykt kan gå.»
Du finner hele sangen i Sangboken eller på Google