LIVET
                     Herre Kristus.
Du har ingen annan kropp på jorda
enn våre kroppar, Ingen andre hender
enn våre hender.
Ingen andre føter enn våre føter.
Det er gjennom våre augo at de
medkjensle skodar ut over verda.
Det er ved hjelp av våre føter
at du framleis kan vandra rund
og gjera det gode.
Det er ved hjelp av våre hender
at du i dag velsignar menneske.
Velsign våre sjeler og kroppar
Så me kan vera til velsigning for andre.
Theresa av Avila  (1515-1582)