Alle innlegg av Rolf Ruud

Gud er Gud

Gud er Gud

«Alle folkenes guder er avguder» (1.krøn.16,25.) «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
(Joh.17,3.) «Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.» 1.Tim.1,17.