Kategoriarkiv: Kort sagt

AUTOPILOT

Gode vaner er ikke alltid gode, de kan bli en tvangstrøye
og ”autopiloter” som hindrer personlig vekst.

MIN LIVSVEV
Når jeg er tilbake på min livsvev er den spunnet av Jesu omtanke. Til tross for synd og lunkenhet ser jeg nå Guds inngrep gjennom livet.

 Den bærende kraft 

Kontaktforum for evangelisering ga i 1987 ut boken «Lær oss å be», med undertittelen  «Kong Olav i HimmelhavetBønnebok for Norge». I denne er det et forord av
Kong Olav V.
Boken er en oppfordring til bønn fra Den Norske kirke og ledere i de kristne organisasjon ene.
«Vi har en tusenårig kristen tradisjon i Norge, Kirken er den fremste bærer av denne tradisjon, og det er kirkens og de troendes oppgave å føre denne tradisjonen videre og bevare  evangeliet som den bærende kraft i vår nasjon.

Det er defor en glede å registrere at de initiativ som nå settes i gang for å styrke bønnetjenesten i Norge, også utenfor gudstjenestens faste ramme. En styrket forbønnstjeneste vil gi større åndskraft til å bære frem det kristne vitnesbyrd.

Det er mitt ønske at denne boken kan være et bidrag til å styrke en målrettet bønnebevegelse i Norge»

Takk

Kjære Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Jeg er så glad for at det er du som er GUD, kjærligheten og allmaktens Gud. Takk for at jeg kan begynne det nye året med «rent rulleblad.» Selv om 2015 på langt nær ble slik det skulle, får jeg hvile i syndenes forlatelse, slik det står i ditt ord: «der synden ble stor, ble nåden enda større» (Rom. 5,20) Takk for at jeg ved Bibel, bønn, tjeneste, forkynnelse, samvær med andre og forskjellige hendelser har fått økt kunnskap og kjennskap til deg og meg selv. Takk for alle flyktningene vi kan hjelpe, takk for alle de som gir tid og krefter til denne viktige oppgaven.
Takk for prester og andre som forkynner som ditt Ord. Takk for at jeg også får være med å formidle det.

Gud ble menneske
Ved sin fødsel gir Gud seg til kjenne ved sin fattigdom, sin ydmykhet og sin svakhet. Et lite barn overlatt til sine omgivelsers nåde og barmhjertighet, helt avhengig av mennesker. Slik kom Jesus til syne som et sant menneske.
«Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. (2. kor.8,9.)

Gjort er gjort

Gjort kan ikke gjøres ugjort, men vi kan bære fortidens byrder til Jesus. Hos Ham fikk jeg tilgivelse, hvile og fred. Se hva han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt.11,28.)

Nåden

Nåden er Guds barmhjertige sinnelag for Jesu skyld.
Den er som bølgene mot stranda: Den kommer, kommer og kommer hver dag, hele dagen, hele livet, og for den kristne;
like inn i himmelen.

Gud er Gud

Gud er Gud

«Alle folkenes guder er avguder» (1.krøn.16,25.) «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
(Joh.17,3.) «Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.» 1.Tim.1,17.