Alle innlegg av Rolf Ruud

Jesus på korset:

Det er fullbrakt!
De engang avhandlede sager
man atter for dommen ei drager.
I skriften ei heller befales
At gjelden to ganger betales.
(Petter Dass)

Hei, fint at du stikker innom bloggen min. I nesten 50 år har jeg forkynt Guds ord i Bedehus og Kirker og ellers hvor jeg kunne komme til. Det er ikke så greit for meg å reise på møter lenger så nå vil jeg prøve meg på en blogg.

blue_divider

Vil du være med? Har du et dikt, en bønn og kanskje en selvlaget illustrasjon som passer og / eller et tema jeg bør ta opp så ta kontakt.

blue_divider

Tidligere tekster finner du på den blå linja. Tekstene til lenkene på venstre side: Om Bibelen, Om bønn osv. kommer om ikke så brått.

blue_divider

Henvisninger til tekster i Bibelen eks. Joh.3,16 betyr Evangeliet etter Johannes. Kapittel 3 vers 16. Se henvisningene til alle bibeltekstene først i Bibelen.

blue_divider

Jesusnet.com har regelmessige tv – sendinger på Visjon Norge. En av disse er Studio direkte, et samtaleprogram om aktuelle tema. Høstens sendinger er 27. oktober. 3. og 24. november. 1. og 15. desember. Alle fra kl. 20.00 til 22.00. Undersøk hos Visjon Norge hvor du kan finne kanalplassen på ditt tv.

tenker
GT:
Hva var Adams første oppgave?
Hva het de to første barna til Adam og Eva?

NT:
Hva het mannen de møtte i Tempelet da de kom dit med jesusbarnet?
Hvor vokste Jesus opp?

Se svar nederst.
yellow_ball Ord
Massegjøreri. Et ord om å gjøre for mye, for lenge, for fort. Det er ikke bra for helsa, for familien og for arbeidet. Et ord som passer bedre: passegjøreri. Hva passer best på deg?

yellow_ball Skikk og bruk

Fint med gjester, men ikke når de setter seg til med smarttelefonen å slik melder seg ut av selskapet. Verre er det når vertene gjør det samme og verst når gjest eller vertskap ringer og prater i telefonen. En uskikk.

dontforgetGlem ikke

En kristen er det fullt og helt, ikke stykkevis og delt.
– Din neste

smiley

«Vi må være beredt til å dø for vår sak, om det så skulle koste oss livet».
Spørsmål til konfirmantene om hvorfor de vil konfirmeres:
«Jeg gleder meg til å bli begavet på den store dagen»

dove

Bibelen om Jesus
«Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jer.53,5.)
Bibelen om synd og bekjennelse
«Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1.Joh.1,8-9.)
Frelsesbønn
Herre Jesus Kristus,
Takk for at du ville lide og dø for at jeg skal få fred med Gud.
Jeg erkjenner at jeg har gjort mye galt i mitt liv.
(Bruk litt tid til å be om tilgivelse for det som ligger på samvittigheten din)
Tilgi meg.
Jeg vender meg bort fra alt det jeg vet er galt.
Takk for at jeg i troen på deg kan få tilgivelse for mine synder og bli satt fri.
Kom inn i mitt liv og bli der for alltid.
Takk Herre Jesus.
Jesus
«- Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh.14,27.)
Guds barn
Når du nå har bedt frelsesbønnen av et udelt hjerte kan du bekjenne deg som kristen. Du et blitt det største et menneske kan oppnå, du er blitt Guds barn.
Veiledning og Gode råd
Si det til noen.
Å bekjenne seg som kristen er viktig for deg selv og for mennesker i din nærhet.
Les i Bibelen
Når du leser bør du starte med evangeliene. Det du ikke forstår legger du til side, etter hvert vil du forstå mer. Du kan også henvende deg til svarpanelet i jesusnett.com
Be regelmessig
Er det i begynnelsen vanskelig å finne ord til bønnen så bruk andres bønner, de kan du etter hvert finne her på bloggen, det er også mange i Salmes bok i Bibelen.
Du kan lære mer om bønn ved å lese boken «Fra bønnens verden» av Ole Hallesby. Den har vært til stor hjelp for meg. Den får du kjøpt på jesusnett.com.
Finn et kristent fellesskap.
Oppsøk en menighet / forsamling der kristne kommer sammen for å tilbe Gud og for å høre forkynnelsen av Guds ord.

For personlig veiledning bør du ta kontakt med presten / pastoren eller en annen kristen du har tillit til.
Veiledning kan du også få ved å besøke jesusnett.com der er det både et svarpanel, sjelesørgere og forbedere. Der er det også mange artikler som vil hjelpe deg å bli mer kjent med Jesus og bli tryggere i din tro.

Ved troen på Jesus er du blitt skyldfri for Gud. Men du er ikke blitt syndefri. Fordi vi er syndere faller vi i synd så lenge vi lever.
«Hold ikke «lange regninger med Gud» Med det vil jeg si, samle ikke opp synder før du ber om tilgivelse, Kom straks til Jesus når du ser at du har syndet. I syndsforlatelsen ligger det kraft til å stå imot synden.
Når du regelmessig leser i Bibelen, ber og deltar i menighetslivet vil du vokse i kjennskap til deg selv og til Gud. Da vil du oppdage det som døperen Johannes vitner om «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh.3,30)
Lykke til på himmelveien.

rose

Velsignelsen
Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over
deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred!
(4.Mos.6,24-26

blue_divider

thumbs_up

GT:
Gud skapte lyset først. (1.Mos.1,3.14-19)
Noah var i Arken i 40 dager. 1.mos.8,6.

NT: Maria og Josef flyktet til Egypt med jesusbarnet fordi kong Herodes ville drepe barnet. (Matt. 2,13-15)

Mannen het Simeon som sa: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse – -.»
(Luk.2,29-30)

pray_hands

Herre!
I mange år har jeg visst
at bønnen forandrer mitt liv,
fyller dagen med takknemlighet og glede
ja, med lovsang.
I mange år har jeg visst
at bønnen åpner sinnet
for storheten i alt
du omgir meg med.
I Mange år har jeg visst
at bønnen
gir kraft i mitt liv
den fører like til Deg
til dine uutømmelige kilder
– likevel
glemmer jeg ofte å be,
men, i denne stund,
begynner jeg på nytt.
Hjelp meg
Så jeg ikke svikter
En gang til.

Eg sat ein kveld attmed di seng
og las i bibelbok.
Din barnetanke på si veng
dei lange leier tok.

Eg minnest kor fortenkt du var
og orda som du fann.
Du spurde: Er det noko, far,
som Jesus ikkje kan?

Nei svara eg, Guds eige ord
om Jesus har fortalt
at han er Gud, allmektig stor
og difor kan han alt.

Men sidan laut en tenkje vèl
på dine barneord.
Då tenkte eg meg glad og sæl,
eg såg ei sanning stor:

Han kan kje vise nokon ut
som vender seg til han.
Sin unders kjæleik, vesle gut,
han ingen nekte kan.

Han råder over tid og rom,
han rår med evig makt,
men all hans makt og herredom
er kjærleik underlagt.
Gerd Grønvold Saue

 

Hei, fint at du stikker innom bloggen min. I nesten 50 år har jeg forkynt Guds ord i bedehus, kirker og ellers hvor jeg kunne komme til.
Det er ikke greit for meg å reise på møter lenger så nå vil jeg prøve meg på en blogg.
Denne siden blir stående uendret lengre enn det som blir vanlig. Det er fordi jeg vil bruke tiden framover til å gjøre bloggen mer kjent, kanskje du kan hjelpe meg med det? Ha en god dag.

blue_divider

Henvisninger til tekster i Bibelen eks. Joh.3,16 betyr Evangeliet etter Johannes. Kapittel 3 vers 16. Se henvisningene til alle bibeltekstene først i Bibelen.

tenker

GT:
Hva skapte Gud først: solen eller lyset?
Hvor lenge var Noah i arken?
NT:
Da Josef og Maria kom til templet med jesusbarnet møtte de en mann, hva het han?
Hvor flyktet Maria og Josef med jesusbarnet?

Svar lengere nede. 

yellow_ball Ord                                    

På TV ble det fortalte en interessant historie, men fortelleren begynte slik; «Jeg skal fortelle en utrolig historie,» var ikke historien troverdig? Enda verre blir det når en som holder andakt begynner slik: «Jeg skal lese et utrolig godt vers fra Johannesevangeliet» Er ikke dette verset troverdig?»

yellow_ball Skikk og bruk

Når en skal fortelle hva han og en annen har gjort sammen / planlagt / mener osv. sies det ofte «Jeg og Ola» Det bør heller være «Ola og jeg»

smiley
Spørsmål til konfirmantene om hvorfor de vil konfirmeres
«Jeg går til konfirmasjon fordi jeg trenger ny påhengsmotor»
«Egentlig tror jeg ikke så veldig på Gud, men da dem sa jeg kunne få panga viss jeg lot vær` å konfe meg, bestemte jeg meg for å vise dem hvem det er som bestemmer over denna gutten. Så her er jeg!» Fra boken «Hærlighet vare lengst» av Wenche Yamamoto.

Det kunne ikke Johan!

Johan er flink med hammer og sag. Da vi en gang trengte en snekkerkyndig sendte vi bud på han. Våre to gutter, som den gang bare var 6 og 8 år var ivrige tilskuere til snekringen. Da utbryter den eldste full av beundring: Johan, han kan alt han!
Da sier den yngste som også ville være med: ”Jeg vet noe Johan ikke kan jeg”  Johan stanser arbeidet og spør spøkefullt:  Å – hva er det da? Jo svarer minstegutten  ”Johan kan ikke tilgi synder”
Denne episoden har vi moret oss mye over siden. Men det ligger også en dyp sannhet i minstemanns ord. Johan kunne nok tilgi det onde som ble gjort mot han, men all synd er også synd mot Gud.
Da er det bare en som kan tilgi: Jesus, han som tok på seg vår skyld og gikk i døden for alle. Derfor kan han tilgi og gjøre oss skyldfrie overfor Gud.
«Den som skjuler syndene sine skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.» (Ordsp.28,13.)

Bekjent synd er tilgitt synd

 

I avisen Vårt Land leste jeg at i en kirke i Stockholm skulle det være felles gudstjeneste med Islam. Ikke til å tro.
Skal de tale om og be til hver sin Gud? Prestene må vel vite at det finnes bare en Gud. Kjenner ikke prestene Bibelen? Har de glemt det? Tolker de det bort? Dette minner sterkt om religionsblanderi.

Ingen over
ingen vedsiden

Intet alternativ
Det finnes ingen alternativ til Jesus. Det gis alternativ til menigheter, fellesskap, miljøer, foreninger, interesser og livsstil, men ikke til Jesus.
Navnet er enestående
Det betyr Guds frelse. «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved» (Ap.gj.4,12.)
Omsorgen er enestående
Ingen forstår oss og kan hjelpe som Han «For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» (Heb.4,15)
Noen forlater likevel Jesus. Det er trist, veldig trist. Men er det Jesus de forlater? Har de noen gang kjent Ham? Eller er det «bare» livsstilen, miljøet, foreningen, de forlater?
Innbydelsen er enestående
Har du forlatt Jesus, så kan du få komme tilbake. Han sier selv: « – den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort» (Joh.6,37)

Gud er Gud

Gud er Gud

«Alle folkenes guder er avguder» (1.krøn.16,25.) «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
(Joh.17,3.) «Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.» 1.Tim.1,17.