MENNESKEHETENS STØRST  
PROBLEM ER 
GUDS VREDE
VÅR ENESTE REDNING ER JESUS.

Men han ble såret
for våre lovbrudd 
knust for våre synder.
Straffen lå på ham,
vi fikk fred  ved hans sår
ble vi helbredet.
Jes. 53.5.