UTEN PINSE INGEN FRELSE.

Fader Johannes 1 (2)
F
ader Johannes
Pinsen er kanskje den viktigste hendelsen for oss mennesker. Det var den som knyttet oss til Gud og til Kristi frelsesverk og som lover oss frelsen hos Gud.

Pinsen er et slags punkt der alt møtes, der alt får sin realisering.
Uten pinsen hadde Kristi frelsesverk bare vært noe som skjedde for 2.00O år siden.
Helligåndens komme er Gud som tar bolig midt iblant oss og i oss. Uten dette er troen bare en form for ideologi som kunne være oppmuntring og ansporende og gi veiledning for et godt liv for individ og samfunn.
Pinsen gjør frelsesverket til noe som angår oss som enkeltmennesker.
Fader Johannes I den Russisk ortodokse kirke til Kristelig pressekontor.