112. Hjerte med kors 1

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»   (Ap.gj.4,2)