JESUS, GUDS SØNN,
MIN VENN. 

Alt er blitt til ved ham,
uten ham
er ikke noe
blitt til.
Det som ble til4 i ham,
var liv, og livet var
menneskenes lys.