Kategoriarkiv: Jesus

VI TROR.

At Jesus er Herre i absolutt forstand,
og det fins derfor ikke grenser for
hans herrevelde.
Denne maktposisjon vant han ved
sin død og oppstandelse, og han skal
vise den for alle når han åpenbares i
herlighet. Inntil da tar vi i troen tilflukt
til han som vår Herre og bøyer oss i
lydighet for hans vilje med vårt liv. 
(09.03.
Kors 8

                                                    PÅSKEN 2019
Dagene før påske kalles faste. Her kommer noen tekster for fastetiden.
12.03:Getsemane. 15.03:Timen er kommet.18.03:Judas. 22.03:Bundet. 26.03:Jesus hånes. 29.03:Den falske nøytralitet. 01.04:Vi var også med. 04.04:Se det mennesket. 07.04:Far! tilgi dem. 11.04: Med Jesus til paradis. 15.04:Forlatt.19.04 Det er fullbrakt!!! 19.04:Begravelse. 21.04:Graven er tom!!!  24.04: Oppdraget.
(Tekstene er hentet fra boken For vår skyld. Se om det under Respons: Mannen som forandret verdenshistorien.)

Jesus er Gud som menneske.
På én gang en historisk person
og samtidig Gud i himmelen og
tilstede ved sin ånd hos alle
som tror på ham.
Rose 1.

Jesus oppleves noen ganger som en forstyrrelse. Grunnen er at han er en type som du er nødt til å ta stilling til når han kommer på besøk. Han gjør noe med folks liv. Han kommer ikke på besøk for å selge noe, eller bare for å si «hei» og så gå igjen. Han vil noe, når han kommer! Og det han vil, er å opprette et dypt gjensidig forhold. Ikke bare et vennskapsforhold, men noe mer! Mye mer!
       
 Han banker på. Slipp han inn, han vil deg bare vel..                                                                                                  

HAN KOM FOR Å BLI.
HAN GIKK OMKRING OG GJORDE VEL.
SÅ BLE HAN TATT OPP TIL HIMMELEN,
LØFTET UT AV TID OG ROM.
NÅ KAN HAN VÆRE ALLE STEDER TIL ALLE
TIDER FOR ALLE MENNESKER.
HAN KOMMER IGJEN FOR Å OPPRETTE
DET EVIGE FREDSRIKE

Lys i kransen

                                               DET STORE MYSTERIET

Ved tro på Jesus lukket Gud meg inn i det store mysteriet. Da forsto jeg det jeg ikke skjønte. Forsto det uforståelige. Trodde det utrolige. Fikk en fred som overgår all forstand

Det utenkelige og uforståelige
Joh. 1, 1-4.  1.Kor.2,9-10
Jomfrufødselen.
Luk.1,26-38. 2.1-20.
Jesus døde for meg.
Matt.27,31-56.   Jes.53,5. 
Jesus sto opp fra de døde.
Matt.28, 1-10.
Han kommer igjen.
Joh.14, 23. 28.
Himmel på jord.
Åp. 21,1-5.
Guds visdom.
Rom.11.33.

DET JESUS IKKE SIER

Jesus sier ikke:
Jeg skal vise deg veien, men ”Jeg er veien”
Jesus sier ikke:
Jeg vil lære deg sannheten, men ”Jeg er Sannheten”.
Jesus sier ikke:
Jeg gir deg livet, men  ”Jeg er livet”
Jesus sier ikke slik om frelsen og evig liv:  Gjør så godt du kan, men: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.»
Joh. 14.1-73,16.

                                                      GANSKE ENKELT
I JULEN
feirer vi at Jesus kom.
I PÅSKEN
gjorde han det han kom for: Sonet for alle våre synder.
1. påskedag sto han opp fra de døde.
DISIPLENE
fikk oppdraget.
KRISTI HIMMELFARTSDAG
reiste han hjem igjen til sin Gud og Far
I PINSEN
kom han tilbake sammen med Den Hellige Ånd. Usynlig, men virksom. Nå er han ikke avhengig av tid og rom. Han er alle steder til alle tider for alle mennesker.
PÅ DEN SISTE DAGEN
kommer han synlig tilbake  for å dømme levende og døde og for å etablere sitt rike på en ny jord.

Ønsker du å «fordype» deg  i dette kan du se skrift -henvisningene til Bibelen her.
Luk. 2,1-20Matt. 1,18-25.  *   Joh. 19,1-30.  Jes. 53,5.   Matt.28,1-15.  Luk. 24,1-43.  * Matt. 28,16-20 Apg. 1,6-14.  1. Joh. 2,1-2. Apg. 2,14-34 -*  Mark. 13,24-27.  Åp. 2.1-4. Joh. 3,16.Roser 7.

GANSKE ENKELT.

I JULEN feirer vi at Jesus kom.
I PÅSKEN gjorde han det han kom for: Sonet for alle våre synder
KRISTI HIMMELFARTSDAG reise han hjem igjen til sin Gud og Far.
I PINSEN kom han tilbake sammen med Den Hellige Ånd. Usynlig, men virksom.
Nå er han ikke avhengig av tid og rom. Han er alle steder til alle tider for alle mennesker.
HAN KOMMER SYNLIG TILBAKE for å dømme levende og døde og for å frelse dem som tror på han.  Andre blir i et evig utenforskap.


Rose 1.

I BEGYNNELSEN
 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.

 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.  Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
(Fra Joh.1.)
Lys i mørket. 1.

                                              DET HANDLER OM JESUS

 Kristendommen handler om Jesus.
Troen handler om Jesus.
Bibelen handler om Jesus.
Kirken handler om Jesus.
Ja alt handler om Jesus.
Å være kristen er et spørsmål
om forholdet til Jesus.

Jesus er Gud som menneske. På én gang en historisk person og samtidig Gud i himmelen og tilstede ved sin ånd hos alle som tror på ham.

La navnet hans bestå til evig tid,
skyte friske skudd så lenge solen er til!
De skal velsigne seg ved ham,
alle folk skal prise ham salig.
Salme 72,17.

Solen 3

 

HVEM ER HAN?

Johannes forteller at Jesus helbreder en som var født blind. Han laget en deig som han la på øyelokkene og ba han gå vaske det av. Men da ham kommer tilbake er Jesus borte.
Da de treffes igjen spør Jesus: Tror du på menneskesønnen?  Mannen svarer:
Hvem er han da så jeg kan tro på han? Har du det slik?
Se hele fortellingen i Johanns 9.
Det viktigste her på bloggen er å vise hvem Jesus er og hva han vil. Se også på jeusnett.com-

 

DET HANDLER OM JESUS

Kristendommen handler om Jesus. Troen handler om Jesus. Bibelen handler om Jesus. Kirken handler om Jesus. Ja alt handler om Jesus å være kristen er et spørsmål om forholdet til Jesus.

Jesus er Gud som menneske. På én gang en historisk person og samtidig Gud i himmelen og tilstede ved sin ånd hos alle som tror på ham.

KRIST HIMMELFARTSDAG

Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 40 dager
Så skjedde dette:
«Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.» (Apg.1,9-11.)

Himmelfarten.

Det betyr:
Han løftes ut av tid og rom. Han er nå til stede hos alle, alle steder til alle tider og han løfte gjelder fremdeles:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Jesus velsigner 2

    ETTER DØDEN

Grven 9

Men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.  (1.Kor.15,12-21)Gravsten 3Hestehov 1