Jesus er Gud som menneske.
På én gang en historisk person
og samtidig Gud i himmelen og
tilstede ved sin ånd hos alle
som tror på ham.
Rose 1.

Jesus oppleves noen ganger som en forstyrrelse. Grunnen er at han er en type som du er nødt til å ta stilling til når han kommer på besøk. Han gjør noe med folks liv. Han kommer ikke på besøk for å selge noe, eller bare for å si «hei» og så gå igjen. Han vil noe, når han kommer! Og det han vil, er å opprette et dypt gjensidig forhold. Ikke bare et vennskapsforhold, men noe mer! Mye mer!
       
 Han banker på. Slipp han inn, han vil deg bare vel..