•                               DET HANDLER OM JESUS
                                                             Begynnelsen 

«I begynnelsen  var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Joh. 1.1-3.

Bibelen.
Bibelen handler om Jesus.
Kristendommen
Kristendommen handler om Jesus.
Troen.
Troen handler om Jesus.
Kirken
Kirken handler om Jesus.
Alt
Ja, alt handler om Jesus. Å være kristen er et spørsmål om forholdet til Jesus.
Gud
Jesus er Gud som menneske. På én gang en historisk person og samtidig Gud i himmelen og tilstede ved sin ånd hos alle som tror på ham.

La navnet hans bestå til evig tid,
skyte friske skudd så lenge solen
er til!
De skal velsigne seg ved ham, alle
folk skal prise ham salig.
Salme 72,17.