Kirke 3

                                                          FOLKEKIRKEN

Det er en Folkekirke heter det. Men det har den vel alltid vært?! Det betyr vel at alle er velkommen i kirken.
Noen går der regelmessig, andre av og noen bare ved kirkelige handlinger som vielse, dåp og begravelser. Uansett: Alle er like velkommen.

Men Kirken er ikke folkets kirke i den forstand at det er folket som bestemmer hva den skal tro og lære.
I senere tid har vi sett at en relativ liten gruppe har fått med seg store deler av folket, biskoper og prester til å fornekte vesentlige deler av Guds ord.

Her vil jeg spesielt nevne saken om homofili. Det er jo ikke galt å være homofil. Men det som samkjønnede ekteskap ikke bare feil men synd og strider mot skaperordningen.
Nei, ikke folkets kirke, men Jesu Kristi kirke. Det han som er kirkens Herre.

Når kirken, ved prester og biskoper, nå lærer det som strider mot Guds ord, og med det setter seg opp mot kirkens Herre bærer det helt galt av sted.
Jeg ser at de med mange «krumspring» forsøker å få Gud ord, Bibelen, til å stemme med deres oppfatninger og tro. Men det jo umulig. Med en slik vrang forkynnelse kommer de under Guds dom.

Men fremdeles finnes det mange prester og biskoper som ikke er med på denne «galeien» de må vi støtte og oppmuntre til å føre deg gode strid.
åpen bok1.Mos.1,27-28.   Matt. 19,3-6 . Joh. 6,63bApg. 5,38-39.