Påsken -19BUNDET

Bibelen
Vakten og den øverste krigshøvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham, og de førte ham først til Annas; for han var
svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest det år. Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at et menneske døde for folket.
Eneste frie
Se Jesus bundet! Den allmektige blir surret med tau om håndleddene og ført av sted som en forbryter til rettssalen. Allikevel er han den eneste frie som går mellom disse menneskene. De er bundet av frykt og hat og mange begjær.
Bundet av kjærlighet
Han er bundet av bare ett bånd, og det er hans Kjærlighet til syndere. Hans Kjærlighet gjør at han ikke kan rive seg løs fra denne vrangsnudde slekt. Derfor kan han, den allmektige, bindes og føres som et lam til slaktebenken. Ja, han lar seg frivillig binde med syndens og straffens bånd. Han lar frivillig døden komme med sin lenke.
Sterkest
For sterkere enn døden er hans Kjærlighet og mektigere enn dødsriket er hans rettferdighet. Han skal i sin time sprenge alle bånd og føre fanger ut til frihet.