Påsken -19JUDAS

Bibelen:
Og straks, mens han ennå talte, se da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor hop med fakler og lamper, sverd og stokker; han
hadde fått med seg vakten og tjenere fra yppersteprestene og fariseerne og gikk foran dem. Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den Jeg kysser, ham er det, grip ham, og før ham sikkert bort!
En av de utvalgte
Så skulle vår Frelser tåle dette også, at en av dem han selv hadde utvalg førte an i kampen mot ham. Judas hadde fått med seg en stor og væpnet hop. Han måtte være trygg for at Jesus ikke skulle slippe vekk. Så utleverte han sin Mester med et kyss!
Prisen
Og deretter gikk han og kasserte inn prisen, tretti sølvpenger. Det var «den verdsattes verdi». For den pris kjøpte man en trell.  Judas: Selve syndens gru og uhygge ligger over dette navnet fordi han bar det. En gang var han kalt til apostel. Men senere måtte Jesus kalle ham en djevel.
Besatt
En gang var han rustet med kraft til å drive Satan ut. Nå var han selv besatt av Satan. En gang en Kristusforkynner. Men nå ble han Kristussvikeren. Hvordan kan da slikt gå for seg? Ja, det er syndens grufulle gåte.
Utestengt
Hva kan ikke synden drive det til i det mennesket som den får rå med! Judas lukket en dag Jesus ute fra sitt hjerte. Den dagen ble han alene med sin synd. Og så gikk det fra nederlag til hykleri, deretter forherdelse og til sist besettelse. Også dette skulle vår Frelser tåle i sin fornedrelse. Men Judas historie er skrevet til advarsel for oss.