DET KUNNE IKKE JOHAN
Johan var flink med hammer og sag. Da vi en gang trengte en snekkerkyndig mann sendte vi bud på han.

Fra barnemunn
Våre to gutter, som den gang bare var 6 og 8 år var ivrige tilskuere til snekringen. Da utbryter den eldste full av beundring: Johan, han kan alt han!
Hammer og Sag 1

Da sier den yngste som også ville være med: «jeg vet noe Johan ikke kan jeg»: Johan stanser arbeid og spør spøkefullt, Å hva det da?   Jo, svarer minstegutten: «Johan kan ikke tilgi synder.»
Denne episoden har vi moret oss mye over siden. Men det ligger også en dyp sannhet i minstemanns ord:
Bare EN
som kan tilgi synder: Jesus, han som tok på seg vår skyld og gikk i døden for oss alle. Slik står det om hva som hendte da Jesus døde:
« – han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.  Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jes.53,5)
Tilgitt
«Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1.Joh.1,8-9)