<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BESØK PÅ BLOGGEN  2018
August
5.739
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEGAL ABORT

Natta er eg redd!
I natta kryp angsten fram.
Angsten og angeren!
Tankane krinsar støtt om det same –
alltid det same:
Eg skulle bli mor i oktober!
Det er ikkje meir!
Det døde ufødt.
Lovleg abort.
Uønska den dagen det skjedde.
Men der kom nye dagar!
I natta ropar det på meg.
I draumen tek eg det inn til meg.
Men vaknar i angst og pine.
I natta kjenner eg lengten
som verk i tome armar.
Petra.