PenGutt
Barna og Jesus!

Les mer

 

Asbjørn Nordgård 2
Ved Asbjørn Nordgård.

BIBELEN:

Mark 10:13-16:
«Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem» (Mark 10:13-16)

Barna og Jesus 1

Tenk deg et menneske som aldri hadde hørt om Jesus eller kristendom før – og som så hører denne teksten. Hun eller han ville nok blitt skikkelig overrasket. Og hvis vedkommende hadde fortsatt med versene som følger ville vel overraskelsen ha nærmet seg til et sjokk.

I teksten vår hører vi at Jesus tar seg tid med de små barna. Han tar dem på fanget, legger hendene på dem og velsigner dem.
Men da han så skal gå videre kommer det en ung mann løpende, faller på kne for ham og spør hva han skal gjøre for å arve evig liv.3.
Og mannen var ingen hvem som helst heller. Han var meget rik, og han forsikret at han hadde holdt alle budene fra han var ung.

Jesu krav
Hva gjorde så Jesus da? Jo, han sendte mannen fra seg – med beskjed om at han kunne komme tilbake og følge ham – men først måtte han gi bort alt han eide til de fattige! Reaksjonen hadde vel blitt at kristendommen er en aldeles bakvendt religion.

Tenk, han sender fra seg den fine unge mannen – som sikkert kunne ha betydd mye. Men barna – dem brukte han tid på. Han lovet dem Guds rike til og med. Ja, mer enn det, kan vi vel si. Han sa jo at «Guds rike hører slike til.»

Bud og forskrifter
Jødene måtte vel oppleve dette enda sterkere enn det vi sier nå. For de visste jo litt om hva den rike unge mannen hadde tatt på seg ved å holde budene – for fariseerne regnet med 248 bud og 365 forbud, altså 613 forskrifter å passe på!

Den r un. msnn og Jesus

Det vi har sagt til nå, er vel mer enn nok til å slå fast at Guds rike er ganske annerledes enn vi finner rimelig. Det er et bakvendtland i forhold til var tankegang.

Sett utenfra
Ytre sett er det ikke mye som skjer i denne teksten – Jesus gir noen minutters oppmerksomhet til noen små barn. Det er fint å se hans omsorg og omtanke, men det er jo ikke der vi finner det overraskende i teksten. Det er det Jesus sier i denne sammenhengen som er så viktig:

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» (Mark 10:14-15)
Det mannen her sier er at han mente å ha holdt budene fra han var 13 år, for da ble jødiske gutter religiøst ansvarlige.

Grunnleggende
Dette sier oss noe grunnleggende om hvem som blir frelst. Denne teksten gjelder altså evigheten. Og da er den viktig – for evigheten er lang! Hva er det vi lærer om adgangen til Guds rike her?

Ingen har del i Guds rike i utgangspunktet.
Ja, men – spør vel noen nå. Sa ikke Jesus nettopp at «Guds rike hører slike (altså barna) til? Betyr ikke det at barna er Guds barn i utgangspunktet – at de er frelst? Nei. For å tolke et bibelord rett må vi alltid påse at vår forståelse ikke kolliderer med andre klare ord i Bibelen.
Og her har vi jo et slikt ord i teksten vår. Jesus sa: «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke.»

Beregnet på barna.
Guds rike er jo beregnet på barna, sier Jesus. Derfor er det så viktig at de får komme til ham – for det er jo ved å komme til ham, de får det som er beregnet på dem. Jesus sier altså ikke at barna jo er så små og uskyldige at de kan gå rett inn i himmelen. Nei, de må om Jesus de også.

____________________________________
Hilde og Kåre Lorentsen.
Den 04. mai kl. 41,10 kom lillebror
Kasper til verden. 3125 gram og
akkurat passe lang.
Storesøster Nina og resten av
familien gleder seg til å bli kjent
med deg.
Vi er stolte foreldre.
____________________________________

 Nyfødt 
Men – tenker kanskje noen – de nyfødte kan da vel ikke ha gjort eller tenkt eller sagt noe galt? De kan da ikke ha synd på samvittigheten?

Bibelen lærer oss en annen innfallsvinkel, og den møter vi allerede i l. Mos – rett etter syndefallet: «Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde.» (1Mos 5:3)

Adam og Eva
Det var altså Adam og Evas falne natur som ble ført videre. Og det er denne realiteten vi møter i Det nye Testamentet også. For der leser vi: «Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. » (Ef 2:3) Bibelen sier altså ikke at alle barn er født frelste. Tvert imot.

Bortvendt fra Gud
Vi er født med ryggen mot Gud. Vi blir alle født som syndere – altså med en syndig natur – arvet fra Adam og Eva. David har også gitt oss et sterkt ord om dette: «Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud. De er alle veket av» (Sal53:3-4)
Disse bibelordene – og mange andre – viser oss at vi alle blir født som syndere. Derfor må vi frelses for å bli Guds barn. Ingen av oss har Guds rike i utgangspunktet.

Men vi voksne da – hvis vi virkelig tar oss sammen? Vi må bare si det som det er: Å vinne Guds rike ved å ta seg sammen er som å svømme Atlanterhavet.

Ta seg sammen
Den rike unge mannen hadde virkelig tatt seg sammen. Han kjente alle de 613 budene fariseerne regnet med – og mente at han hadde holdt dem. Men det holdt ikke. Jesus var ikke enig. Saken er altså: Ingen har Guds rike i utgangspunktet. Ingen kan arbeide seg inn i det. ltlle måfå Guds rike. Vi er avhengige av å få Guds rike. Vår eneste sjanse er å ffi Guds rike av blank nåde.

Alle kan få del i Guds rike.
Bibelens fantastiske budskap er: Alle kan få Guds rike. Syndere kan få Guds rike. Det star i Det Gamle Testamentet: «Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen.» (Jes 45:22) Og Jesus har sagt det: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og.jeg vil gi dere hvile!» (Matt 1 1:28) Og Jesus sa det til og med til røveren på korset ved siden av seg: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Luk 23:43) Klarere kan det vel ikke sies at Guds rike er tiltenkt alle slags mennesker. Dette er sammenlattet i en kjent sang:

Hvem som helst kan bli frelst
Som til Gud seg vender
Dette bud Herren Gud
Ut i verden sender

Halt og blind byr han inn
Syndere og fromme
Hvem som vil lytte til,
Får til bryllup komme

Bli som barn
Dette betyr selvsagt at barna kan få Guds rike de også. De trenger ikke å bli voksne først. Nei, tvert imot. Det er de voksne som må bli som barn, for å få Guds rike! Ja, det står faktisk det i Bibelen: «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» (Matt 18:3)

Uten egenandel
Vi voksne må altså lære en vanskelig lekse – å ta imot Guds nåde helt gratis – som en ren gave – uten motytelse av noe slag – uten noen egenandel. Det er den eneste måten å ta imot Guds rike på «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! » (Jes55:1)

Verdien
Guds rike er sannelig et underlig rike. Det er uendelig mye verd. All verdens rikdom er ikke nok til å betale seg inn der – verken for et barn eller en voksen. Men likevel er det altså åpent og tilgjengelig for alle. Hvordan kan dette henge sammen? Forklaringen er fantastisk.

Nåderike.
Guds rike er et nåderike. Derfor har det helt andre lover enn vi er vant til her verden. Her gjelder ingen av de vanlige betalingsordninger vi er vant til i det vi kaller et sivilisert samfunn. Hvordan kan Guds rike være slik? Jesus har forklart oss det enkelt og rett; «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.»
(Joh 3: 16-18.)

Bibel 16

Guds plan
Gud planla denne fantastiske ordningen før han skapte verden – før verdens grunnvoll ble lagt.» (Ef. 1,4.)
Tenk, han skapte ikke oss mennesker før han hadde nåden på plass – før det var sikkert at vi mennesker ville ha mulighet til å bli frelst.
Og det var virkelig en dyr ordning som måtte på plass. Verdens synder måtte sones, og Guds egen Sønn Jesus Kristus var faktisk villig til å ta på seg den grufulle oppgaven.

Prisen.
Det var derfor Jesus Guds Sønn tok på seg et menneskes skikkelse – ble menneske her på jorda. Så ledet Gud historien slik at Jesus ble dømt til døden ved korsfestelse – selv om han ingen synd hadde begått. Og så regner Gud det slik at all synd i verden ble lagt på Jesus. Og tenk, så skulle Jesus – på korset – ta straffen for det alt sammen! Det er kjærlighet det! Det er denne ordningen som gjør Guds rike til et nåderike.

jesus på korset

Nådemiddel
Gud rekker oss sitt rike og sin nåde gjennom nådemidler, Men hvordan er det så Gud rekker oss denne gaven? Jo, han bruker midler som nettopp skal vise at Guds rike er et nåderike. Han bruker nådemidler. Først og fremst så bruker han ord – sitt ord om at Jesus har sonet alle vare synder. Det er dette budskapet vi kaller evangeliet. Og så ber han oss om å høre det han har å si: Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere leve! Jeg vil slutte en evig pakt med dere, min godhet mot David står fast. (Jes. 55:3)

Budskapet
Og det han vil at vi skal høre, – det handler nettopp om at Jesus Guds Sønn har tatt på seg straffen for vare synder: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våremisgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5)

Kom
Og så har Gud selv lovet oss at den som tror dette budskapet, og derfor kommer til Gud med sin synd og sin nød og siu liv, skal bli frelst og tatt inn som borger i Guds rike. Og troen som gjør at vi kommer, den skal vi også ffi – ganske enkelt ved å høre evangeliet: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. » (Rom 10:17)  Jo, Guds rike er virkelig et nåderike.

Hva med barna?
Nå har kanskje noen tenkt: Hvor blir det av barna? De små barna kan da ikke høre prekener og komme til tro på den måten. Nei, men så har Gud faktisk innrettet sitt rike slik at han også kan rekke sin nåde til de aller minste og de aller mest hjelpeløse. For også små barn kan få store gaver.

Dåp 1

Dåpen
Det er dåpen Gud bruker til overrekke sin nåde og gave til de små barna. Nå er det kanskje noen som stusser – for teksten om Jesus og barna sier jo ikke noe om dåpen. Nei, og det er jo ikke så underlig – for dåpen var jo ikke innstiftet ennå. Men da frelsesverket var fullført, da innstiftet Jesus dåpen – som det siste han gjorde før himmelfarten:
«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det je har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt 28:18-20)
Dåpens plass her i misjonsbefalingen viser oss at dåpen er et nådemiddel – et synlig middel som Gud bruker for å gi oss sin usynlige nåde.

Grubler?
Men, her er det nok noen som grubler: – Jeg forstår ikke at det kan være frelse i dåpen. Og da må jeg svare at det gjør ikke jeg heller. Det er mye i Bibelen som jeg nok må si at jeg ikke forstår. Men jeg kan få tro det likevel! Takk og pris! Det er slik med mange ting i forholdet til Gud. J

Vitnesbyrd
Jeg var ikke kristen som tenåring – var uten tro og uten åndelig liv. Men Gud hadde likevel ikke gitt meg opp. Han søkte meg – og han fant meg på det rette tidspunkt – selv om ikke jeg søkte ham! Men han tok imot meg da jeg til slutt så litt av alvoret. Han strøk ut alle mine synder i sitt regnskap, festet mine øyne på ham og ga meg troen. Hele mitt forhold til Gud bygger på Guds initiativ, Guds handling og Guds nåde. Og slik kan Gud også gjøre med et lite barn i dåpen!

Omskjærelsen
Men, sier noen: Står det egentlig noe om barnedåp i Bibelen? Noen sier vel nei, men jeg sier ja. Da tenker jeg blant annet på det Paulus skriver i Kolosserbrevet: «I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft – han som reiste Kristus opp -fra de døde.» (Kol. 2,11-12)
Her skal Paulus forklare hva dåpen er og gir. For å fi fram det han vil si, kaller handåpen for Kristi omskjærelse. Paulus bruker altså omskjærelsen som ilustrasjonfor å forklare hva dåpen er og gir.

Abraham
I l. Mos 17 leser vi om at Gud inngikk en pakt med Abraham og hans etterkommere. Tegnet på at man tilhørte paktens folk var at guttebarna skulle omskjæres da de var 8 dager gamle.
Dette hadde selvfølgelig menigheten i Kollossæ hørt mye om. De visste godt at jødene omskar guttebarna rett etter fødselen. La oss nå tenke oss at Paulus hadde ment at voksendåp var det eneste rette. Hadde han da brukt omskjærelsen for å illustrere hva dåpen er og gir?

Det hadde han selvfølgelig ikke tatt sjansen på.  Han hadde jo forstått at det ville skape uheldige misforståelser – få noen til å tenke at en kunne døpe barn! Det Paulus skriver i Kolosserne kap. 2 handler om dåpen og viser at barnedåp var noe stort og selvsagt for Paulus. La oss nå forsøke å oppsummere noe av det vi har vært inne på:

Guds rike er et nåderike
Alt det vi eier og har i vente som Guds barn, er gave fra Gud. Han gir og gir – uten egenandel fra oss. Guds rike er beregnet på alle mennesker – på syndere i alle aldre – fra barn til oldinger.

Gud har opprettet nådemidler – kanaler for sin nåde. Nådemidlene er tilpasset slik at han kan nå fram med sin nåde til mennesker i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. – Han har gitt oss sitt ord. Gjennom det åpenbarer han sin vilje, sin nåde og sin frelsesplan for oss alle.

Enkelt
I Bibelen finner vi ord så enkle at alle kan gripe dem, og så dype at ingen kan lodde bunnen. – Han har gitt oss dåpen. Gjennom den gir han oss sin nåde og knytter oss inn i sin nådepakt. Gjennom dåpen kan Gud nå de aller minste med sin nåde – til og med det nyfødte barnet – til og med den som aldri vil kunne forstå ordene som leses. Han har gitt oss nattverden. Gjennom den ønsker han å møte alle sine barn – ikke minst dem som sliter med tvil og tunge tanker. Ved å knytte sine løfter til brødet og vinen du får i munnen, vil Gud si deg: nå er nåden din – like sikkert som at du svelget brødet og vinen.

Jesus alene 
Gjennom dagens tekst gir Jesus oss barnet som forbilde for vårt forhold til Gud. Gud vil at vi skal vokse som kristne – men ikke slik at vi utvikler oss fra å være Guds barn til å bli Guds voksne. Vi skal ikke vokse til uavhengighet fra Gud, men i avhengighet til ham. Vi begynner vel, de fleste av oss, i 3. klasse – der vi snakker om Jeg og Jesus. Derfra skulle veien gått 2. klasse – der vi snakker om Jesus og jeg.

Kristen vekst
Men Gud vil ha oss videre – ned i l. klasse – der vi både tenker og sier: Jesus alene. – Det er dit Gud vil ha oss – for det er der han kan bevare oss og frelse oss inn i sitt evige nåderike.
Det er dåpen Gud bruker til overrekke sin nåde og gave til de små barna.