Hyrde 4

DET VAR ENKLERE FOR HYRDENE

Les mer

Slik står det « – Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.» (Luk.2,20.)

Et spørsmål tvinger seg fram: Tror jeg det jeg har sett og hørt? Det måtte være enklere for hyrdene som hadde englebesøk. Her og nå kommer jeg på noen ord av Jesus etter at han var stått opp fra de døde. « – Salige er de som ikke ser, og likevel tror –« (Joh. 20,29)

Jeg har sett og hørt unge og eldre velge å følge Jesus, har sett folk bli helbredet og i tillegg fått mange «store og små» bønnesvar. Men var det Gud som grep inn eller dreier det seg bare og psykologi og tilfeldigheter?

Fra jeg var ung lærte jeg å ikke stole på mine opplevelser, men på det som står i Bibelen. Det jeg kan vite om Gud står der.

Men tror jeg det? Tror jeg at Gud skapte himmel og jord? At Jesus var Guds sønn? At han døde for mine synder? At han sto opp fra de døde? Og at han elsker meg alltid, uansett? Og at han kommer igjen.?

Bønn 14. (2)

Kjære Gud, jeg tviler, men vil tro.

PS: SE OM BIBELENS TROVERDIGHET PÅ HIMMELHAVET.NO I SPALTENE PÅ VENSTRE SIDE.