1.. Hva het pinsevennenes grunnlegger i Norge?
2.. Hva het brødene til Jesus?
3.. En av de første brødrene «Kain og Abel» gikk det ikke godt med, Hva skjedde?
Gi deg litt tid, tenk etter. Kanskje du vet mer enn du vet.

Kain og Abel 1.

 Svar
1.. Thomas Bell Barratt. Han var opprinnelig metodistprest, men etter en sterk åndelig opplevelse i Amerika stiftet han Pinsebevegelsen.
2.. Jakob, Joses, Judas, Simon. Han hadde også søstre, men antall og navn på dem står det ikke noe om i Bibelen. (Mark. 6, 3.)
3.. Abel ble drept av sin bror Kain. (1.Mos.4.1-12.